Награди

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия януари 2019 г.

за лица, придобили право да се явяват преди учебната 2018-2019 г.

    Дата на изпита по теория - 23.01.2019 г.

    Подаване на заявления  - 21.12.2018 г.

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2018/2019 ГОДИНА: 

 

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. – есенна


22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2019г.                               – междусрочна за I - XII клас


30.03. 2019г. –07.04.2019г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019г. - 07.04.2019г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

15.05.2019г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2019г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

Йосиф Вондрак Joseph Vondrak

   ЙОСИФ ВОНДРАК е роден на 5 октомври 1861 година в малкото, но живописно чехословашко градче Бехине, разположено на река Лужница. Първоначалното си образование получава в родното си място, а специалното в град Линц- Горна Австрия, от 1874 – 1878 година. След като се специализирал по мебелно столарство, отива във Виена, където работи като помощник-майстор в известни столарски фабрики на Адолф Шпицер, Август Уйнчестъм и Рихард Лудвиг до 1885 година. За да попълни своите знания и обогати своята опитност той продължава да кара вечерни курсове по специалността във Виена.

През 1885 година Вондрак напуска австрийската столица и се връща в град Линц, където постъпва като управител на тамошната столарска фабрика на ФердинадЩайнпарцер, където остава на този пост до 15 август 1889 година. През месец юли 1889 той е поканен от Министерството на Народната Просвета да дойде в България и поеме като първостепенен управител-майстор ръководството на столарския отдел при "Държавна учебна занаятчийница" в село Княжево, която си поставя за цел " да усъвършенства занаятите в България по столарство и железарство, като подготви добри и способни майстори за тях." Вондрак постъпва на новия си пост на 1 септември 1889 година и го заема до 1 юни 1895 година. През 1892-1893 година "Държавна учебна занаятчийница " в село Княжево се преименува в Държавно техническо училище. Указ № 373/ 7 юли 1895 година обявява разделянето на Държавно техническо училище на четири отделни практически училища: железарско, грънчарско, тъкачно-бояджийско и столарско. Причината за преместването на столарския отдел от с. Княжево в Русе е, че Министерството на търговията и земеделието е било убедено, че условията за развитие и усъвършенстване на мебелното столарство са най-подходящи в града. Училището се открива на 1 октомври 1895 година. За управител- майстор е назначен отново ЙОСИФ ВОНДРАК, който ръководи практически занятия и преподава специално чертане. И на новото си назначение в Русе Вондрак продължава да работи с голямо усърдие и несъкрушима енергия, въпреки спънките по пътя на своята дейност. За подобряване професионалната квалификация на учителския състав ЙОСИФ ВОНДРАК успява да убеди Министерството на търговията и земеделието да се командироват учителите на специализация в чужбина, след което те да се връщат в училище и да продължават своята дейност още по-обогатени и усъвършенствани. Като ценна заслуга на ЙОСИФ ВОНДРАК трябва да се смята и постройката на голямата и отговаряща за целта сграда, в която се намира и днес училището. След 12 години упорит труд сградата е завършена в началото на 1907/1908 учебна година. В новото помещение ЙОСИФ ВОНДРАК - като директор на училището продължава да работи с въодушевление и удвоена енергия за понататъшното развитие и напредък на столарското образование у нас. За отличното владение на професията и за голямата му дееспособност, за дългогодишния опит и вещина като директор, свидетелстват следните награди: златен медал за изложение на мебели от столарската фабрика на ФердинадШнайпарцер в Линц през 1887 година; орден за гражданска заслуга V степен от Негово Царско Височество княз Фердинад през 1898 година и орден Св. Александър ( кавалерийски кръст) пак от княз Фердинанд за сътрудничество при устрояване на занаятчийската изложба в Русе през 1899 година; златен медал от всенародната изложба в Милано през 1904 година; златен медал от Лиеж ( 1905) и после най-голямата награда Диплом „ ХОНЕР" от Балканската изложба в Лондон, където е бил изпратен като член на комитета по уредба на българския отдел. С цел да се възобнови и усъвършенства старобългарският стил в мебелите и вътрешната архитектура на българските жилища, ЙОСИФ ВОНДРАК дарява ЛИЧНИ средства -20хил. лева, които да послужат като основен капитал за учредяване на фонд „ ЙОСИФ ВОНДРАК ". Целта на фонда е да се премират най-сполучливо изпълнените в старобългарски национален стил проекти, във вид на рисунки, скици, детайли, перспектива и акварел. ЙОСИФ ВОНДРАК - една велика личност, безспорен професионалист, личност с високо патриотични чувства, висок морал и непрестанни грижи за развитие и усъвършенстване на столарството в България. ЙОСИФ ВОНДРАК е с огромен ПРИНОС и ЗАСЛУГИ към българския народ и към България.

 

https://youtu.be/kT7fHaG7gTI 

Учебни ресурси

Служ. информация