Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

 

Йосиф Вондрак Joseph Vondrak

   ЙОСИФ ВОНДРАК е роден на 5 октомври 1861 година в малкото, но живописно чехословашко градче Бехине, разположено на река Лужница. Първоначалното си образование получава в родното си място, а специалното в град Линц- Горна Австрия, от 1874 – 1878 година. След като се специализирал по мебелно столарство, отива във Виена, където работи като помощник-майстор в известни столарски фабрики на Адолф Шпицер, Август Уйнчестъм и Рихард Лудвиг до 1885 година. За да попълни своите знания и обогати своята опитност той продължава да кара вечерни курсове по специалността във Виена.

През 1885 година Вондрак напуска австрийската столица и се връща в град Линц, където постъпва като управител на тамошната столарска фабрика на ФердинадЩайнпарцер, където остава на този пост до 15 август 1889 година. През месец юли 1889 той е поканен от Министерството на Народната Просвета да дойде в България и поеме като първостепенен управител-майстор ръководството на столарския отдел при "Държавна учебна занаятчийница" в село Княжево, която си поставя за цел " да усъвършенства занаятите в България по столарство и железарство, като подготви добри и способни майстори за тях." Вондрак постъпва на новия си пост на 1 септември 1889 година и го заема до 1 юни 1895 година. През 1892-1893 година "Държавна учебна занаятчийница " в село Княжево се преименува в Държавно техническо училище. Указ № 373/ 7 юли 1895 година обявява разделянето на Държавно техническо училище на четири отделни практически училища: железарско, грънчарско, тъкачно-бояджийско и столарско. Причината за преместването на столарския отдел от с. Княжево в Русе е, че Министерството на търговията и земеделието е било убедено, че условията за развитие и усъвършенстване на мебелното столарство са най-подходящи в града. Училището се открива на 1 октомври 1895 година. За управител- майстор е назначен отново ЙОСИФ ВОНДРАК, който ръководи практически занятия и преподава специално чертане. И на новото си назначение в Русе Вондрак продължава да работи с голямо усърдие и несъкрушима енергия, въпреки спънките по пътя на своята дейност. За подобряване професионалната квалификация на учителския състав ЙОСИФ ВОНДРАК успява да убеди Министерството на търговията и земеделието да се командироват учителите на специализация в чужбина, след което те да се връщат в училище и да продължават своята дейност още по-обогатени и усъвършенствани. Като ценна заслуга на ЙОСИФ ВОНДРАК трябва да се смята и постройката на голямата и отговаряща за целта сграда, в която се намира и днес училището. След 12 години упорит труд сградата е завършена в началото на 1907/1908 учебна година. В новото помещение ЙОСИФ ВОНДРАК - като директор на училището продължава да работи с въодушевление и удвоена енергия за понататъшното развитие и напредък на столарското образование у нас. За отличното владение на професията и за голямата му дееспособност, за дългогодишния опит и вещина като директор, свидетелстват следните награди: златен медал за изложение на мебели от столарската фабрика на ФердинадШнайпарцер в Линц през 1887 година; орден за гражданска заслуга V степен от Негово Царско Височество княз Фердинад през 1898 година и орден Св. Александър ( кавалерийски кръст) пак от княз Фердинанд за сътрудничество при устрояване на занаятчийската изложба в Русе през 1899 година; златен медал от всенародната изложба в Милано през 1904 година; златен медал от Лиеж ( 1905) и после най-голямата награда Диплом „ ХОНЕР" от Балканската изложба в Лондон, където е бил изпратен като член на комитета по уредба на българския отдел. С цел да се възобнови и усъвършенства старобългарският стил в мебелите и вътрешната архитектура на българските жилища, ЙОСИФ ВОНДРАК дарява ЛИЧНИ средства -20хил. лева, които да послужат като основен капитал за учредяване на фонд „ ЙОСИФ ВОНДРАК ". Целта на фонда е да се премират най-сполучливо изпълнените в старобългарски национален стил проекти, във вид на рисунки, скици, детайли, перспектива и акварел. ЙОСИФ ВОНДРАК - една велика личност, безспорен професионалист, личност с високо патриотични чувства, висок морал и непрестанни грижи за развитие и усъвършенстване на столарството в България. ЙОСИФ ВОНДРАК е с огромен ПРИНОС и ЗАСЛУГИ към българския народ и към България.

 

https://youtu.be/kT7fHaG7gTI