Награди

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия януари 2019 г.

за лица, придобили право да се явяват преди учебната 2018-2019 г.

    Дата на изпита по теория - 23.01.2019 г.

    Подаване на заявления  - 21.12.2018 г.

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2018/2019 ГОДИНА: 

 

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. – есенна


22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2019г.                               – междусрочна за I - XII клас


30.03. 2019г. –07.04.2019г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019г. - 07.04.2019г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

15.05.2019г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2019г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Откриване на изложбата и награждаване на 

номинираните ученици в конкурса „МИСЛИ ЗЕЛЕНО“ 

27.04.2017 г. (четвъртък) от 17,00 часа в сградата на

ПГДВА „Йосиф Вондрак” – гр. Русе, на ул. „Александровска” № 108.

Е Ж Е Г О Д Е Н  СЕДМИ К О Н К У Р С

за екодизайн на тема “МИСЛИ ЗЕЛЕНО” ”THINKGREEN”2017г.

 По  повод Деня на Земята – 22 април Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак” – град Русе, организира ежегоден седми конкурс за екодизайн на тема “МИСЛИ ЗЕЛЕНО”.

Участниците в конкурса се състезават в категория „Макет“ в две възрастови групи 1-4 клас и 5-8 клас.

Екоконкурсът е осъществен със съдействието и подкрепата на:

фирми и организации от град Русе:

мебелна фирма «ГОЛД-АПОЛО» ООД,

мебелна фирма «ФАНТАСТИКО МЕБЕЛ» ООД,

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК “РУСЕНСКИ ЛОМ”,

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ,

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ

Общ брой участници- над 90, включително групи и кръжоци 

Брой представени макети-  82

На 25.04.2017 г. жури в състав:

1.Здравка Радулова - графичен дизайнер в мебелна фирма „Голд Аполо” ООД-Русе

2.Силвия Димитрова–представител на мебелна фирма „Фантастико мебел” ООД

3.Емилия Петкова- Главен експерт в Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“

4.Рени Петрова –Главен експерт по „Връзка с обществеността” в РИОСВ-Русе

5.Надежда Савова- Младши експерт в РИОСВ-Русе

6.д-р Елка Юстиниянова – Началник отдел в РЗИ - Русe 

7.Таня Пасева- Старши учител професионална подготовка „Дизайн“ в ПГДВА, член на Съюза на българските художници, 

разгледа, анализира и класира представените от учениците макети и рисунки. 

К Л А С И Р А Н Е:

 

НАГРАДИ  НА  ПГДВА „ЙОСИФ ВОНДРАК“

Макет за „Най функционална идея“ 

Тихомир Йотов Йотов и Михаел Диянов Драшковa 8 клас,  

ОУ „Тома Кърджиев“, гр. Русе 

Ръководител: Георги Пасев 

Макет „Най  практичен аксесоар“ 

Елин Николаев Харизанов- 8 клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сеново 

Ръководител: Наргис Рамадан 

Макет възрастова група 1-4 клас 

Соня Венциславова Трифонова- 3 клас, ОУ „Тома Кърджиев“, гр. Русе 

Ръководител: Георги Пасев 

Макет възрастова група 5-8 клас 

Павел Драгомиров Николов- 5 клас, СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе 

Ръководител: Ирена Ашджиян 

Колективна награда макет възрастова група 5-8 клас 

Деян Николаев Събев и Калоян Николаев Събев- 7 клас, ОУ „Иван Вазов“, гр.Русе 

Колективна награда „ Най- активен клас“ 

Ученици 6 клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сеново 

Ръководител: Наргис Рамадан 

Поощрителни награди  на ПГДВА 

Александра Светославова Тодорова- 7 клас, ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе 

Бериван  Бейзутова  Айриева-  7 клас, ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе 

Ендже Ерсин Къролу- 6 клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сеново 

Награди на мебелна фирма  „Голд Аполо” ООД-Русе 

Специална награда категория макет 

Йоана Делянова Вълчева- 6 клас, ОУ „Тома Кърджиев“, гр. Русе 

Ръководител: Георги Пасев 

Награда  рисунка 5-8 клас 

Ниляй Илкинова Зюлкярова- 8 клас., ОУ „Васил Априлов“, гр. Русе 

Награда категория макет 1-4 клас 

1.Дивна Младенова Калчева-2 клас, ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе 

Ръководител: Мариана Недева 

2.Никол Николаева Руменова- 3 клас, ОУ „Тома Кърджиев“, гр. Русе 

Ръководител: Георги Пасев 

Награди на мебелна фирма  „Фантастико мебел” ООД-Русе 

Специална награда категория макет 

Елизабет Мартин Пасева-6 клас, ОУ „Тома Кърджиев“, гр. Русе 

Награда категория макет 1-4 клас 

Пресиан Деянов Пеев- 3 клас, ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе 

Награда категория макет  5-8 клас 

Ивелин Панайотов Панайотов- ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе 

Награди на Природен парк „Русенски Лом”

Макет възрастова група 1-4 клас

Мирослав Стоянов Петров - 4 клас, ОУ „Тома Кърджиев“, гр. Русе

Ръководител: Георги Пасев

Макет възрастова група 5-8 клас

Виктория Мартинова Гатева и Елена Мирославова  Добрева -5 клас,

ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе

Ръководител: Боряна Петкова

Награди на Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите

Индивидуални награди категория макет 5-8 клас

Никол Мирославова Дудева- 5 клас, ОУ „Тома Кърджиев“, гр. Русе

Аделина Георгиева- 5 клас, ОУ „Отец Паисий“, гр. Рус

Колективна награда „ Най-активен клас“

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ , участници 7 и 8 клас, с. Полско Косово

Ръководител: Белчев

Награда на Регионална здравна инспекция:

Награда категория макет 1-4 клас

Лора Веселинова Методиева- 2 клас, ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе

Ръководител: Мариана Недева

Награда категория макет  5-8 клас

Симона Бориславова Борисова – 6 клас, ОУ „Тома Кърджиев“, гр. Русе 

Специални адмирации към учители и ръководители на ученици и  групи, представили най- голям брой макети за участие в конкурса:

Мариана Недева- класен ръководител 2 „д“ клас, ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе

Поля Кадийска- ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе

Наргис Рамадан- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сеново

Ирена Ашджиян- СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе

Георги Пасев- ОУ „Тома Кърджиев“, гр. Русе

Благодарност към всички ръководители, учители и родители съдействали учениците да се включат в напреварата.

Благодарност към всички фирми и организации, осигурили награди и оказали подкрепа и съдействие за това конкурса да се превърне в традиция.

Откриване на изложбата и награждаване на номинираните ученици - 27.04.2017 г. (четвъртък) от 17,00 часа в сградата на ПГДВА „Йосиф Вондрак” – гр. Русе, на ул. „Александровска” № 108.

Честито на победителите!

Снимки на отличените творби и снимки от награждаването ще бъдат публикувани на  на сайта на ПГДВА „Й.Вондрак”-

www.pgdva-ruse.net

От Ръководството на ПГДВА „Йосиф Вондрак” – гр. Русе

и организаторите на конкурса

 

11  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК” ГР. РУСЕ

                          7002 Русе, ул. ”Александровска” 108 тел.: (082) 836 063, (082) 836011, 

О Р Г А Н И З И Р А

Е Ж Е Г О Д Е Н  К О Н К У Р С

за екодизайн на тема “МИСЛИ ЗЕЛЕНО” ”THINK GREEN”

По повод Деня на Земята - 22 април

Със съдействието на:

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  / РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – РУСЕ/ ПРИРОДЕН ПАРК “РУСЕНСКИ ЛОМ” /РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ / РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ /МЕБЕЛНА ФИРМА «ГОЛД-АПОЛО» ООД/МЕБЕЛНА КОМПАНИЯ «ИРИМ» ЕООД / МЕБЕЛНА ФИРМА «ФАНТАСТИКО МЕБЕЛ» ООД/РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- РУСЕ

Целта на конкурса е да насочи вниманието на младите хора към неотложните екологични предизвикателства!Никога не е имало по-подходящ момент за нов подход към дизайна!Чрез своето въображение и креативност младите хора да играят трансформираща роля в обществото!

Приложете в реални предмети своите идеи за зелено бъдеще!

    Нарисувайте своя проект или изработете макет на:

    мебели (столове, маси, етажерки и др.)

  • интериори (рисунки, макети, проекти)
  • аксесоари за дома (лампи, часовници и др.);
  • аксесоари за вас (бижута, чанти, чадъри, шапки, шалове и др.)

Да съхраним природата чрез творчество!

Използвайте естествени и рециклиращи се материали!

Дайте втори живот на старите вещи !

Създайте нещо наистина различно, уникално и полезно !

Творбите ще бъдат журирани в две възрастови групи:

                                   1– 4 клас               5 - 8клас

Няма ограничения  на техниките и материалите. Всяка творба да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора, възраст, училище, преподавател, телефон за връзка.

           Краен срок за предаване на рисунките и макетите - 24 април 2017г.

 в ПГДВА, ул. “Александровска” №108 (всеки делничен ден от 9,00 до 17,30 часа).

Победителите ще бъдат обявени на 26 април 2017г. на сайта на  ПГДВА”Й.Вондрак” -

www.pgdva-ruse.net

Награди: Предметни награди и грамоти за участниците и преподавателите.

  Представените творби ще бъдат подредени в изложба в ПГДВА”Й.Вондрак” 

 на  която ще бъдат връчени наградите.   

Откриване на изложбата - на 27 април 2017 г. от 17.00 часа.

 

24B5BA7C5E9AE77C29CCEA0338DACF90327B9600611C1E071Fpimgpsh fullsize distr 

 

 

 

 

text

 

91

 

 

 

ПОДГОТВЯМЕ УЧАСТИЕТО СИ!

 

 

 

На 18.12.2015 г. се проведе Областен конкурс за детска рисунка "Да запазим децата на пътя". В него взе и участие Даниел Русев - ученик от 12 клас на ПГДВА "Йосиф Вондрак", на който бе присъдено второ място. На тържествено връчване, заедно със своя ръководител - Ирена Ашджиян, получиха грамоти.

 

 

грамота

 

 

грамота1

 

На 16.12.2015 г. се проведе традиционният Коледен бал на ПГДВА. В него взеха участие и деца от ОУ "Олимпи Панов" - Русе.

 

 

IMG 0781

 

ГАЛЕРИЯ

 

ПГДВА участва в десетия национален конкурс "Бог е любов" на тема "Любов и милосърдие" 2015, спечелвайки за седми пореден път голямата награда в жанр "Приложно изкуство" във възрастова група 11-12 клас.

Домакин на тържествената церемония по награждаването бе Пловдивската Света Митрополия, а наградите бяха връчени от Пловдивския Митрополит Николай и Великотърновския Митрополит Григорий в епархийския манастир "Св.Св Кирик и Юлита".

 

Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост продължи инициативата за стимулиране на младите хора към професията, като шест ученици от ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе бяха отличени със стипендии за постигнати успехи. Участието на бизнеса в образователния процес и липсата на кадри е един от основните проблеми, но обединени заедно в името на една кауза могат да се постигнат успехи. При оценяване на кандидатите бяха взети предвид подготвени от тях есета на тема "Защо искам да се реализирам в бранша на мебелното производство"

 

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ПГДВА "Й. ВОНДРАК" - РУСЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Мебелно производство 8 клас - 6 места

Учебни ресурси

Служ. информация