Награди

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия  януари 2020 г.

Изпит по практика на професията/специалността/три дни/

Дата на изпита по теория - 22.01.2020 г.

Подаване на заявления  - 20.12.2019 г.

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за задължителни ДЗИ

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2019/2020 ГОДИНА: 

 

01.11.2019г. – 03.11.2019г. вкл. – есенна


21.12.2019г. – 05.01.2020г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2020г.                               – междусрочна за I - XII клас


11.04.2020г. –20.04.2020г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

16.04.2020г. - 20.04.2020г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2020г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2020г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

СПРАВКА

за свободните места за ученици в 8 клас за учебната 2019/2020 година

 

2140106  ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН   - 5 свободни места

 

5430101 сформирана паралелка с очакван недостиг МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО  - 14 свободни места

 

2130301 сформирана паралелка по защитена специалност  ПОЛИГРАФИЯ   - 15 свободни места

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Заповед №РД09-1709/29.08.2018 г. за определяне дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и графика на дейностите по приемане на ученици за учебната 2019/2020 година след завършено основно образование

 

 

 

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

    Поканваме родителите на записаните ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе на родителска среща, която ще се проведе на 03.09.2019 г. /вторник/ от 17,30 ч. в сградата на училището.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Заявления на учениците за участие след трети етап на класиране се приемат от 01.08.2019 г. до 09.09.2019 г. /17,30 ч./ по следните специалности:

   -"Интериорен дизайн" - 4 свободни места;

 

   -"Мебелно производтство" - 2 свободни места (за паралелка с очакван недостиг; професия с голямо търсене на пазара на труда).

 

Стипендия за всеки ученик.

 

Максимум 26 ученици.

 

 -"Полиграфия" - сформирана защитена паралелка дуално обучение, НОВА специалност за професионалното образование в гр. Русе.

 

Стипендия за всеки ученик.

 

Максимум 26 ученици.

 

   Класиране на учениците - на 09.09.2019 г., до 18,00 ч.

   Записване на приетите ученици - на 10.09.2019 г., до 17,30 ч.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

За Вас седмокласници! Разгледайте! 

            

 Snimka nacholo

  

Специалност "Интериорен дизайн"

 С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

     • дневна форма на обучение

      художествено проектиране, жилищен интериор

  работа с: AutoCAD,  CorelDraw,  3D StudioMax, PhotoShop

 • прием в университет

 

Виж презентация

 Виж презентация

    

Специалност "Мебелно производство"

 

 БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

минимум 12 ученици за сформиране на паралелка

 осигурени стипендии за всички ученици

 

 дневна форма на обучение

 придобиват се умения  за конструиране и проектиране на мебели и интериор на сгради   виж тук

 работа в реални производствени условия  виж тук

 заплащане на положения труд  

  

Виж презентация

 

Специалност

"Производство на тапицирани изделия"

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

минимум 12 ученици за сформиране на паралелка

 

 осигурени стипендии за всички ученици

 

 дневна форма на обучение

 умения за производство и ремонт на тапицирани изделия

 работа в реални производствениусловия   виж тук

 умения за създаване на малко или средно предприятие

• заплащане на положения труд

• възможност за кандидатстване в университет

   

Виж презентация

 

 

  

Ново!

Специалност "Полиграфия"

 

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 минимум 9 ученици за сформиране на паралелка

 осигурени стипендии за всички ученици

за първи път в град Русе

 

 дуална форма на обучение     ВИЖ ТУК

 придобити умения за дизайнерска и предпечатна подготовка със специализирани програмни продукти

 формирани умения за създаване на малко или средно предприятие

• използване на съвременни дигитални технологии

 заплащане на положения труд

 

 Виж презентация

 

 

Полезна информация за дуалното обучение

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

Утроената оценка (оценката умножена по 3) от външно оценяване по Български език и литература

Оценката от външно оценяване по Математика

Оценката по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование

Оценката по Технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование

Подаване на документи 03.07 - 05.07.2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11.07.2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2019 г. вкл.

Специалност “МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

ü  дуална форма на обучение

ü придобиват се умения  за конструиране и проектиране на мебели и интериор на сгради

ü работа в реални производствени условия

заплащане на положения труд 

 

 

 

Специалност “ Реставрация на стилни мебели и дограма 

 

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 13

 

ü дуална форма на обучение

ü умения за дърворезба и дървопластика

ü реставрация и производство на мебели

ü умения за създаване на малко или средно предприятие

ü заплащане на положения труд

 

Специалност “Тапицерство и декораторство 

 

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

ü дуална форма на обучение

ü придобиват се умения за производство на тапицирани мебели

ü развиване на умения за създаване на малко или средно предприятие

ü заплащане на положения труд