Награди

 

Панорама на професионалното образование - 

Пловдив - 2017г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЗИ - 2018

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018г. – 16.03.2018г.

2.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018г.

3.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 

  • Български език и литература – 21 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2018г. – 01 юни 2018г.

4.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018г. – 08.06.2018г.

5.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018г.

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2017/2018 ГОДИНА: 

 

01.11.2017г. – 05.11.2017г. вкл. – есенна
23.12.2017г. – 02.01.2018г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018г. – 06.02.2018г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018г. – 09.04.2018г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

Специалност “ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН” 

/С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 

Оценката от външно оценяване по Български език и литература

Оценката от външно оценяване по Математика

Оценка от национално външно оценяване по чужд език

Оценката по Биология и здравно образование от свидетелството за основно образование

Оценка по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование

Изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство НЯМА да се провежда съгласно промените в Наредба 10 от 01.09.2016 г за организация на дейностите в училищното образование.

 

виж презентация

виж презентация

 

  • Специалност “МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО”
  • ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА - ВИЖ ТУК

/С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 

Оценката от външно оценяване по Български език и литература

Оценката от външно оценяване по Математика

Оценка от национално външно оценяване по чужд език

Оценката по Биология и здравно образование от свидетелството за основно образование

Оценка по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование

 

Полезна информация за дуалното обучение