Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2020/2021 ГОДИНА: 

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна


24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2021 г. – междусрочна за I - XII клас


03.04.2021 г. –11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2021 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2021 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2021 г. - приключва учебната година за X и XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

За Вас, седмокласници!

 

Справка за записаните ученици за учебната 2020-2021 година и свободните места след трети етап на класиране - виж тук

 

 

Корекции в подадените заявления за прием след 7 клас могат да се правят до 07.07.2020 г. само в РУО Русе в присъствието на родител и ученик.  виж тук

 

 

График на дейностите по прием на ученици след завършен 7 клас за учебната 2020/2021 година и работно време на училищните комисии

 

Изберете специалност в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе за учебната 2020-2021 година:

 

специалност "Интериорен дизайн" - паралелка с разширено изучаване на английски език, дневна форма на обучение

 

специалност "Мебелно производство" - паралелка с очакван недостиг, дуална форма на обучение

 

специалност "Полиграфия" - защитена паралелка, дуална форма на обучение

 

Направете разумният избор! виж още

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Честита Баба Марта, седмокласници!

 

13DSCF5645

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

dyrvo priemNet2020sait

 

 

 

Snimki Kolaj042020

 

 

  Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

 

Заповед №РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и графика на дейностите по приемане на ученици за учебната 2020/2021 година след завършено основно образование

 

 Заповед №РД-08-151/28.04.2020 г. за утвърждаване на държавен план-прием на ученици в VIII клас по профили и професии за учебната 2020/2021 година и Приложение 1 към заповедта

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМ  ЗА  УЧЕБНАТА  2020/2021 ГОДИНА

 За Вас седмокласници! Разгледайте! 

            

Nachalna2020 2021 

  

Специалност "Интериорен дизайн"

 С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

     • дневна форма на обучение

     • художествено проектиране, жилищен интериор

 • работа с: AutoCAD,  CorelDraw,  3D StudioMax, PhotoShop

 • прием в университет

 

Виж презентация

 Виж презентация

    

Специалност "Мебелно производство"

 

 БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

минимум 12 ученици за сформиране на паралелка с очакван недостиг на кадри

 осигурени стипендии за всички ученици

 

• дуална форма на обучение

• придобиват се умения  за конструиране и проектиране на мебели и интериор на сгради   виж тук

• работа в реални производствени условия  виж тук

• заплащане на положения труд  

  

Виж презентация

 

 

Специалност "Полиграфия"

 

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 минимум 9 ученици за сформиране на защитена паралелка

 осигурени стипендии за всички ученици

за втора година в град Русе

 

• дуална форма на обучение     ВИЖ ТУК

• придобити умения за дизайнерска и предпечатна подготовка със специализирани програмни продукти

• формирани умения за създаване на малко или средно предприятие

• използване на съвременни дигитални технологии

• заплащане на положения труд

 

 Виж презентация

 Полезна информация за дуалното обучение

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

Утроената оценка (оценката умножена по 3) от външно оценяване по Български език и литература

Оценката от външно оценяване по Математика

Оценката по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование

Оценката по Технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование

При равен бал за класирането се взема под внимание сборът от точки от Националното външно оценяване, а при повторен равен бал - сборът от точки от предметите от свидетелството за основно образование

 

Подаване на документи- от 03 юли до 07 юли 2020 г.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране- до 13 юли 2020 г.

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране- до 16 юли 2020 г.

Специалност “МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

ü  дуална форма на обучение

ü придобиват се умения  за конструиране и проектиране на мебели и интериор на сгради

ü работа в реални производствени условия

заплащане на положения труд 

 

 

 

Специалност “ Реставрация на стилни мебели и дограма 

 

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 13

 

ü дуална форма на обучение

ü умения за дърворезба и дървопластика

ü реставрация и производство на мебели

ü умения за създаване на малко или средно предприятие

ü заплащане на положения труд

 

Специалност “Тапицерство и декораторство 

 

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

ü дуална форма на обучение

ü придобиват се умения за производство на тапицирани мебели

ü развиване на умения за създаване на малко или средно предприятие

ü заплащане на положения труд