Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

 

За Вас, седмокласници!

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА  2024/2025 ГОДИНА

  

 

red Plakata Priem 20242025

 

      специалност "Интериорен дизайн"

 

      специалност "Мебелно производство"

 

      специалност "Полиграфия"

      

ID priem

 

 

 

MP priem

 

 

Poligrafia priem

 

 

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

Утроената оценка (оценката умножена по 3) от външно оценяване по Български език и литература

Оценката от външно оценяване по Математика

Оценката по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование

Оценката по Технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование

При равен бал за класирането се взема под внимание сборът от точки от Националното външно оценяване, а при повторен равен бал - сборът от точки от предметите от свидетелството за основно образование.

 

Gr Piem 20242025

 

Специалност "ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН"

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

      

      • дневна форма на обучение

      • придобиват знания за проектиране на интериорни решения за помещения с различно предназначение

      • възможност за работа в проектантски фирми и собствен бизнес

 

 

 

Специалност “МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

с очакван недостиг от кадри на пазара на труда

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

•  дуална форма на обучение (обучение чрез работа)

• придобиват се умения  за конструиране и проектиране на мебели и интериор на сгради

• възможност за работа в мебелни фирми или в собствен бизнес

 

 

 

 Специалност "Полиграфия"

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

с очакван недостиг от кадри на пазара на труда

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

 

      • дневна форма на обучение

      • придобиват се умения за проектиране и изработване на полиграфически изделия

      • възможност за работа в печатница и дизайнерски ателиета или собствен бизнес