Награди

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия  юни-юли 2020 г.

Изпит по практика на професията/специалността/три дни/

Дата на изпита по теория - 05.06.2020 г.

Подаване на заявления  - 17.03.2020 г.

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за задължителни ДЗИ

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2019/2020 ГОДИНА: 

 

01.11.2019г. – 03.11.2019г. вкл. – есенна


21.12.2019г. – 05.01.2020г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2020г.                               – междусрочна за I - XII клас


11.04.2020г. –20.04.2020г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

16.04.2020г. - 20.04.2020г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2020г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2020г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Честита Баба Марта, седмокласници!

 

13DSCF5645

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

dyrvo priem2020-2021

  Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

Заповед №РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и графика на дейностите по приемане на ученици за учебната 2020/2021 година слид завършено основно образование

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМ  ЗА  УЧЕБНАТА  2020/2021 ГОДИНА

 За Вас седмокласници! Разгледайте! 

            

Nachalna2020 2021 

  

Специалност "Интериорен дизайн"

 С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

     • дневна форма на обучение

     • художествено проектиране, жилищен интериор

 • работа с: AutoCAD,  CorelDraw,  3D StudioMax, PhotoShop

 • прием в университет

 

Виж презентация

 Виж презентация

    

Специалност "Мебелно производство"

 

 БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

минимум 12 ученици за сформиране на паралелка с очакван недостиг на кадри

 осигурени стипендии за всички ученици

 

• дуална форма на обучение

• придобиват се умения  за конструиране и проектиране на мебели и интериор на сгради   виж тук

• работа в реални производствени условия  виж тук

• заплащане на положения труд  

  

Виж презентация

 

 

Специалност "Полиграфия"

 

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 минимум 9 ученици за сформиране на защитена паралелка

 осигурени стипендии за всички ученици

за втора година в град Русе

 

• дуална форма на обучение     ВИЖ ТУК

• придобити умения за дизайнерска и предпечатна подготовка със специализирани програмни продукти

• формирани умения за създаване на малко или средно предприятие

• използване на съвременни дигитални технологии

• заплащане на положения труд

 

 Виж презентация

 

 Полезна информация за дуалното обучение

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

Утроената оценка (оценката умножена по 3) от външно оценяване по Български език и литература

Оценката от външно оценяване по Математика

Оценката по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование

Оценката по Технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование

Подаване на документи от 03 юли до 07 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.

Специалност “МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

ü  дуална форма на обучение

ü придобиват се умения  за конструиране и проектиране на мебели и интериор на сгради

ü работа в реални производствени условия

заплащане на положения труд 

 

 

 

Специалност “ Реставрация на стилни мебели и дограма 

 

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 13

 

ü дуална форма на обучение

ü умения за дърворезба и дървопластика

ü реставрация и производство на мебели

ü умения за създаване на малко или средно предприятие

ü заплащане на положения труд

 

Специалност “Тапицерство и декораторство 

 

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

 

ü дуална форма на обучение

ü придобиват се умения за производство на тапицирани мебели

ü развиване на умения за създаване на малко или средно предприятие

ü заплащане на положения труд

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

 

  

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА