Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2021/2022 ГОДИНА: 

 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна


24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна за I - XII клас


01.02.2022 г. – междусрочна за I - XII клас


01.04.2022 г. –10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

07.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

12.05.2022 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2022 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2022 г. - приключва учебната година за X и XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

eu social funds logo        NOIR

 

 

Проект №BG05M2OP001-2.015 "Ученически практики-2"

 

 

    ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе участва в проект BG05M2OP001-2.015 "Ученически практики - 2", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г." (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд. Максималната продължителност на проекта е 30 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

    Основната цел на проекта е повишаване на броя на учениците в училището и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.

     Основната дейност е:

     Дейност 1: Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда за 240 (астрономически) часа. Практиката се провежда при обучаващия работодател ИРИМ ООД - Русе и Ергодизайн ООД - Русе и надгражда знанията, практическите умения и компетентностите по изучаваната специалност - "Интериорен дизайн" от професия "Дизайнер".

 

     Информация на интернет страницата на МОН.