Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  септември 2020 г.

Изпит по практика на професията/специалността -08 и 09 септември 2020 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 10.09.2020 г.

Подаване на заявления  - 01.09.2020 г.

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за задължителни ДЗИ, изменена със Заповед №РД 09-919/05.05.2020 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2019/2020 ГОДИНА: 

 

01.11.2019г. – 03.11.2019г. вкл. – есенна


21.12.2019г. – 05.01.2020г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2020г.                               – междусрочна за I - XII клас


11.04.2020г. –20.04.2020г. вкл. – пролетна за I - XI клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

16.04.2020г. - 20.04.2020г. вкл.  - пролетна за ХII клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

14.05.2020г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2020г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ПГДВА "Й. ВОНДРАК" - РУСЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

за VІІІ клас

 

след трети етап на класиране

- 2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 0 свободни мяста

- 5430101 специалност "Мебелно производство", дуална форма - 8 свободни места

-2130301 специалност "Полиграфия", дуална форма, защитена специалност - 18 свободни места

 

за IX клас 

- 2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 4 свободни места

- 5430101 сформирана паралелка с 12 ученици, с очакван недостиг, специалност "Мебелно производство" - 12 свободни места 

- 2130301 сформирана паралелка с 10 ученици, дуална форма, защитена специалност "Полиграфия"16 свободни места

 

 за X клас

 

-2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 0 свободни места

-5430101  специалност "Мебелно производство", дуална форма - 8 свободни места 

 

 за XI клас

 

-2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 0 свободни места

 

 

 за XII клас

 

 -2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 10 свободни места

 

-5430101  специалност "Мебелно производство", дуална форма - 13 свободни места

 

   

 

 

 

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

 

  

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА