Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2021/2022 ГОДИНА: 

 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна


24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна за I - XII клас


01.02.2022 г. – междусрочна за I - XII клас


01.04.2022 г. –10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

07.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

12.05.2022 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2022 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2022 г. - приключва учебната година за X и XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ПГДВА "Й. ВОНДРАК" - РУСЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

за VІІІ клас

 

-2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 0 свободни места

-5430101 специалност "Мебелно производство", дуална система - 11 свободни места

-2150701 защитена специалност "Художествена дърворезба" - 11 свободни места

 

за IX клас 

 

-2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 3 свободни места

-5430101 специалност "Мебелно производство", дуална система - 6 свободни места 

-2130301 защитена специалност "Полиграфия", дуална система16 свободни места

 

 за X клас

 

-2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 6 свободни места

-5430101  специалност "Мебелно производство", с очакван недостиг - 12 свободни места 

-2130301 защитена специалност "Полиграфия", дуална система - 16 свободни места

 

 за XI клас

 

-2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 3 свободни места

-5430101 специалност "Мебелно производство", дуална система - 13 свободни места

 

 

 за XII клас

 

 -2140106 специалност "Интериорен дизайн" - свободно място