Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  януари 2021 г.

Изпит по практика на професията/специалността -19 и 20 януари 2021 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 21.01.2021 г.

Подаване на заявления  - 21.12.2020 г.

 

Заповед №РД09-2119/28.08.2020 г. за задължителни ДЗИ

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2020/2021 ГОДИНА: 

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна


24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна за I - XII клас


30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. – междусрочна за I - XII клас


03.04.2021 г. –11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2021 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2021 г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ПГДВА "Й. ВОНДРАК" - РУСЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

за VІІІ клас

   - 2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 4 свободни места

   - 5430101 специалност "Мебелно производство", дуална система - 7 свободни места

 -2130301 специалност "Полиграфия", дуална система, защитена специалност - 17 свободни места

 

за IX клас 

- 2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 3 свободни места

- 5430101 сформирана паралелка с 12 ученици, с очакван недостиг, специалност "Мебелно производство" - 12 свободни места 

- 2130301 сформирана паралелка с 10 ученици, дуална система, защитена специалност "Полиграфия"16 свободни места

 

 за X клас

 

-2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 1 свободно място

-5430101  специалност "Мебелно производство", дуална система 8 свободни места 

 

 за XI клас

 

-2140106 специалност "Интериорен дизайн" - 0 свободни места

 

 

 за XII клас

 

 -2140106 специалност "Пространствен дизайн" - 10 свободни места

 

-5430101  специалност "Мебелно производство", дуална система 14 свободни места