Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  септември 2020 г.

Изпит по практика на професията/специалността -08 и 09 септември 2020 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 10.09.2020 г.

Подаване на заявления  - 01.09.2020 г.

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за задължителни ДЗИ, изменена със Заповед №РД 09-919/05.05.2020 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2019/2020 ГОДИНА: 

 

01.11.2019г. – 03.11.2019г. вкл. – есенна


21.12.2019г. – 05.01.2020г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2020г.                               – междусрочна за I - XII клас


11.04.2020г. –20.04.2020г. вкл. – пролетна за I - XI клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

16.04.2020г. - 20.04.2020г. вкл.  - пролетна за ХII клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

14.05.2020г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2020г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

Бюджет на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

 

 

Бюджет на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за 2019 г. 

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

 

 

План за бюджет на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

 

Бюджет на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за 2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.03.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета 2016г

 

Отчети за изпълнение на бюджета 2015г.  - част 1

Отчети за изпълнение на бюджета 2015 г. - част 2

Отчети за изпълнение на бюджета 2015 г. - част 3

Отчети за изпълнение на бюджета 2015 г. - част 4

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

 

  

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА