Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  януари 2021 г.

Изпит по практика на професията/специалността -19 и 20 януари 2021 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 21.01.2021 г.

Подаване на заявления  - 21.12.2020 г.

 

Заповед №РД09-2119/28.08.2020 г. за задължителни ДЗИ

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2020/2021 ГОДИНА: 

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна


24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна за I - XII клас


30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. – междусрочна за I - XII клас


03.04.2021 г. –11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2021 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2021 г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

Бюджет на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

 

 

Бюджет на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за 2019 г. 

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

 

 

План за бюджет на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

 

Бюджет на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за 2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.03.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета 2016г

 

Отчети за изпълнение на бюджета 2015г.  - част 1

Отчети за изпълнение на бюджета 2015 г. - част 2

Отчети за изпълнение на бюджета 2015 г. - част 3

Отчети за изпълнение на бюджета 2015 г. - част 4