Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2021/2022 ГОДИНА: 

 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна


24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна за I - XII клас


01.02.2022 г. – междусрочна за I - XII клас


01.04.2022 г. –10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

07.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

12.05.2022 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2022 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2022 г. - приключва учебната година за X и XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 година

 

Заповед №717/29.06.2021 г. за поправителни изпити през юлска сесия на учебната 2020/2021 година

 

График на изпитите за определяне на годишна оценка по учебни предмети през м. юни 2021 г. за ученици, обучавани в самостоятелна форма

 

Заповед №441/23.3.2021 г. за утвърждаване график на изпитите за определяне на годишна оценка по учебни предмети за ученици от 12 клас, самостоятелна форма на обучение

 

 

 

 Заповед №232/14.12.2020 г. за утвърждаване график на поправителните изпити за ученици от минали години, задочна/самостоятелна форма

 

Заповед №225/14.12.2020 г. за утвърждаване график на изпитите за определяне на годишна оценка по учебни предмети за ученици, обучавани в самостоятелна форма

 

Заповед №229/15.12.2020 г. за утвърждаване график приравнителни изпити през януари 2021 г.