Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  септември 2020 г.

Изпит по практика на професията/специалността -08 и 09 септември 2020 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 10.09.2020 г.

Подаване на заявления  - 01.09.2020 г.

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за задължителни ДЗИ, изменена със Заповед №РД 09-919/05.05.2020 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2019/2020 ГОДИНА: 

 

01.11.2019г. – 03.11.2019г. вкл. – есенна


21.12.2019г. – 05.01.2020г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2020г.                               – междусрочна за I - XII клас


11.04.2020г. –20.04.2020г. вкл. – пролетна за I - XI клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

16.04.2020г. - 20.04.2020г. вкл.  - пролетна за ХII клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

14.05.2020г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2020г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Документи по Безопасност на движението по пътищата

 


План за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата за учебната 2019-2020 г.

График на часовете по безопасност на движението по пътищата ца учебната 2019-20202 г.

Анализ на транспортната инфраструктура в близост до ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе

Мерки за ограничаване на ПТП с ученици

Отчет за дейността по БДП за първия срок на учебната 2019/2020 година

 

 

   На 11.02.2020 г. се проведе среща-разговор между учениците от IXа, IXб и Xа класове с представители на КАТ - Русе, по време на която бяха представени технически средства за контролна движението па пътищата.

 

BDP1 022020   BDP3 022020  BDP2 022020

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 12.11.2019 г. се проведе среща-разговор между учениците от VIII, IX и Х класове с представители на органите на КАТ - Русе.

 

20200120 141117                       20191112 151241

 

През месец ноември учениците от VIII клас изготвиха и представиха презентации, чрез които отправиха своите послания за безопасно движение по пътищата и отбелязаха деня за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия.

 

20191126 142033                 20191126 142534

 

20191105 142334                      20191126 143315

 

Учениците взеха участие в демонстрация за безопасно шофиране при управление на картинг.

 

 

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

 

  

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА