Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2020/2021 ГОДИНА: 

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна


24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2021 г. – междусрочна за I - XII клас


03.04.2021 г. –11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2021 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2021 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2021 г. - приключва учебната година за X и XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Документи по Безопасност на движението по пътищата

 

План-програма за безопасност на движението по пътищата през 2021 година 

План за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020-2021 г.

График на часовете по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020-2021 г.

Анализ на транспортната инфраструктура в близост до ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе

Мерки за ограничаване на ПТП с ученици

Заповед за утвърждаване график на часовете по безопасност на движението  по пътищата за втори учебен срок на 2020/2021 г.

График на часовете по безопасност на движението по пътищата през втория учебен срок на 2020/2021 г.

 

   На 11.02.2020 г. се проведе среща-разговор между учениците от IXа, IXб и Xа класове с представители на КАТ - Русе, по време на която бяха представени технически средства за контролна движението па пътищата.

 

BDP1 022020   BDP3 022020  BDP2 022020

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 12.11.2019 г. се проведе среща-разговор между учениците от VIII, IX и Х класове с представители на органите на КАТ - Русе.

 

20200120 141117                       20191112 151241

 

През месец ноември учениците от VIII клас изготвиха и представиха презентации, чрез които отправиха своите послания за безопасно движение по пътищата и отбелязаха деня за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия.

 

20191126 142033                 20191126 142534

 

20191105 142334                      20191126 143315

 

Учениците взеха участие в демонстрация за безопасно шофиране при управление на картинг.