Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

 

За Вас, седмокласници!

 

Колективът на ПГДВА "Йосиф Вондрак" обявява Ден на отворените врати - 25.06.2024 г. /вторник/ от 17 ч. до 19 ч.  

 

red Plakata Priem 20242025

 

"Интериорен дизайн"

 

ID priem

 

 

"Мебелно производство"

 

 

MP priem

 

 

"Полиграфия"

 

Poligrafia priem 

 

 

  

Gr Piem 20242025

 

 

Уважаеми родители, за записване на ученици в 8 клас за учебната 2024-2025 е

необходимо е да представите:

-оригиналното свидетелство за завършено основно образование,

-оригинал на медицинско свидетелство и Приложения 5 и 6, издадени от общопрактикуващия лекар на ученика,

-акт за раждане на ученика. 

 

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

  

Специалност "Интериорен дизайн" 

с разширено изучаване на английски език

брой ученици - 26

 

     - дневна форма на обучение;

     - художествено проектиране жилищен интериор;

     - работа с AutoCAD , CorelDraw, 3D StudioMax, Photoshop;

     - прием в университет

 

Специалност "Мебелно производство"   

брой ученици 26

минимум 12 ученици за сформиране на паралелка с очакван недостиг на кадри на пазара на труда

осигурени стипендии за всички ученици

 

     - дуална форма на обучение (обучение чрез работа);

     - придобиват се умения за конструиране и проектиране на мебели и интериор;

     - работа в реална производствена среда;

     - заплащане на положения труд

 

Специалност "Полиграфия"

брой ученици 26

минимум 12 ученици за сформиране на паралелка с очакван недостиг на пазара на труда

осигурени стипендии за всички ученици

 

     - дневна форма на обучение;

     - придобиват се умения за проектиране на полиграфически изделия;

     - изучават компютърни програми за предпечатна подготовка;

     - прием в университет

     - работа в полиграфически фирми, рекламни фирми и собствен бизнис

 

 

   Наредба 10/01.09.2016 година за организиране на дейностите в училищното образование

 

  Заповед РД09-2045/28.08.2023 година за определяне дати за провеждане изпити за проверка на способности за приемане на ученици в VIII и  XI клас и за определяне график на дейностите по приемане на ученици в VIII клас и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2024/2025

   

   Заповед №РД-03-200/26.04.2024 година за утвърждаване на държавния план-прием на ученици в VIII клас по профили и професии за учебната 2024/2025 година и Приложение 1 към заповедта

   

За учебната 2024-2025 година не се колебайте, изберете специалност в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе!

   

Snimki Kolaj042020

 

 

Уважаеми кандидат-гимназисти, 

 

Вие се намирате пред важен житейски избор на перспектива за образование и бъдеща професионална реализация. Пред Вас се откриват разнообразни възможности, но Вие трябва да се спрете на най-добрата от тях - тази, която ще Ви осигури персонално развитие и сигурност, носеща Ви удовлетворение.

 

Наши бивши възпитаници откровено за ПГДВА

 

 

 Димитър Панев-възпитаник на ПГДВА, Випуск 2014, специалност „Пространствен дизайн“

 

„Казвам се Димитър Панев и съм студент във втори курс на Русенския университет. Преди около две години завърших Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“- гр.Русе. Изключително съм доволен, че избрах това училище за средното си образование. Благодарение на учителите, аз бях много добре подготвен и без приемен изпит приет за студент в специалността „ Промишлен дизайн“. Чувствам се достатъчно добър, можещ и знаещ в тази област и сега просто надграждам своите знания. Винаги ще съм признателен на училището и на моите преподаватели, че ме въведоха в една модерна, престижна и търсена професия, тази на дизайнера. Съветвам бъдещите кандидат-гимназисти да не се колебаят, а да изберат ПГДВА и специалността „Пространствен дизайн!“

 

 

Кремена Гройчева-Димитрова, възпитаник на ПГДВА, специалност „Горско и ловно стопанство”

 

„Завърших Гимназията по дървообработване през 2012 година. Знанията и уменията, които получих в любимото ми училище, ми дадоха възможност да продължа образованието си в Лесотехническия университет в София и да намеря бързо хубава, полезна и много добре платена работа като лесничей. Горещо препоръчвам училището и специалността „Горско и ловно стопанство” на тези, на които тепърва предстои да избират къде и какво да учат!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейхан Кямилов, възпитаник на ПГДВА

„Завърших Гимназия по дървообработване, специалност „Тапицерство и декораторство” през 2014 година. Мога да кажа, че имах щастието да се обучавам при истински професионалисти. Много съм благодарен на моите учители, които ме научиха на един чудесен занаят, благодарение на който си направих собствено тапицерско ателие и печеля доста добре. В момента продължавам образованието си в Русенския университет, издържам се сам и съм спокоен за бъдещето си!”

 

Тапицирани от мен мебели

 

 

бейхан1

 

 

 

 

 

 

 „Казвам се Николай Стоев и съм завършил Гимназия по дървообработване преди няколко години. Специалността, в която се обучавах, беше „ Мебелно производство".

Семейството ми винаги се е отнасяло с уважение към училището, което даде знания и умения не само на мен, но и на сестра ми - Александра, която завърши специалността "Тапицерство и декораторство" и на брат ми - Смилян, учил "Горско и ловно стопанство". Искам да уверя бъдещите възпитаници на ПГДВА, че това училище е правилният избор за средно образование! На добър час!