Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2020/2021 ГОДИНА: 

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна


24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2021 г. – междусрочна за I - XII клас


03.04.2021 г. –11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2021 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2021 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2021 г. - приключва учебната година за X и XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

За Вас, седмокласници!

 

Справка за записаните ученици за учебната 2020-2021 година и свободните места след трети етап на класиране - виж тук

 

 

Корекции в подадените заявления за кандидатстване след 7 клас могат да се правят до 07.07.2020 г само в РУО Русе в присъствието на родител и ученик.  виж тук

 

График на дейностите по прием на ученици след завършен 7 клас за учебната 2020/2021 година и работно време на училищните комисии

 

За учебната 2020-2021 година не се колебайте, изберете специалност в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе:

 

специалност "Интериорен дизайн" - паралелка с интензивно изучаване на английски език, дневна форма на обучение

 

 специалност "Мебелно производство" - паралелка с очакван недостиг, дуална форма на обучение

 

специалност "Полиграфия" - защитена паралелка, дуална форма на обучение

 

Направете разумният избор! вижте още

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Snimki Kolaj042020

 

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

Заповед №РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и графика на дейностите по приемане на ученици за учебната 2020/2021 година след завършено основно образование

 

Заповед №РД 08-151/28.04.2020 г. за утвърждаване на държавен план-прием на ученици в  VIII клас по профили и професии за учебната 2020/2021 година и Приложение 1 към нея 

 

 

 

Предложение за държавен прием в VIII клас  по професии и специалности в ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2020-2021 година

 

 

 

  2018-2019  001

  2018-2019  002

 

       Mebelno Pr

 

 

 

Poligrafia

 

 

 

 

 

 

 

  2018-2019  006

 

 

 

 

Уважаеми кандидат-гимназисти, 

 

Вие се намирате пред важен житейски избор на перспектива за образование и бъдеща професионална реализация. Пред Вас се откриват разнообразни възможности, но Вие трябва да се спрете на най-добрата от тях - тази, която ще Ви осигури персонално развитие и сигурност, носеща Ви удовлетворение.

 

 

 

 

Наши бивши възпитаници откровено за ПГДВА

 

 

 Димитър Панев-възпитаник на ПГДВА, Випуск 2014, специалност „Пространствен дизайн“

 

„Казвам се Димитър Панев и съм студент във втори курс на Русенския университет. Преди около две години завърших Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“- гр.Русе. Изключително съм доволен, че избрах това училище за средното си образование. Благодарение на учителите, аз бях много добре подготвен и без приемен изпит приет за студент в специалността „ Промишлен дизайн“. Чувствам се достатъчно добър, можещ и знаещ в тази област и сега просто надграждам своите знания. Винаги ще съм признателен на училището и на моите преподаватели, че ме въведоха в една модерна, престижна и търсена професия, тази на дизайнера. Съветвам бъдещите кандидат-гимназисти да не се колебаят, а да изберат ПГДВА и специалността „Пространствен дизайн!“

 

 

Кремена Гройчева-Димитрова, възпитаник на ПГДВА, специалност „Горско и ловно стопанство”

 

„Завърших Гимназията по дървообработване през 2012 година. Знанията и уменията, които получих в любимото ми училище, ми дадоха възможност да продължа образованието си в Лесотехническия университет в София и да намеря бързо хубава, полезна и много добре платена работа като лесничей. Горещо препоръчвам училището и специалността „Горско и ловно стопанство” на тези, на които тепърва предстои да избират къде и какво да учат!” 

 

 

 

Бейхан Кямилов, възпитаник на ПГДВА

„Завърших Гимназия по дървообработване, специалност „Тапицерство и декораторство” през 2014 година. Мога да кажа, че имах щастието да се обучавам при истински професионалисти. Много съм благодарен на моите учители, които ме научиха на един чудесен занаят, благодарение на който си направих собствено тапицерско ателие и печеля доста добре. В момента продължавам образованието си в Русенския университет, издържам се сам и съм спокоен за бъдещето си!”

 

Тапицирани от мен мебели

 

 

бейхан1

 

 

 

 

 

 

 „Казвам се Николай Стоев и съм завършил Гимназия по дървообработване преди няколко години. Специалността, в която се обучавах, беше „ Мебелно производство".

Семейството ми винаги се е отнасяло с уважение към училището, което даде знания и умения не само на мен, но и на сестра ми - Александра, която завърши специалността "Тапицерство и декораторство" и на брат ми - Смилян, учил "Горско и ловно стопанство". Искам да уверя бъдещите възпитаници на ПГДВА, че това училище е правилният избор за средно образование! На добър час!