Награди

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия  септември 2019 г.

Изпит по практика на професията/специалността/три дни/ на 03, 04 и 05.09.2019 г.

Дата на изпита по теория - 11.09.2019 г.

Подаване на заявления  - 30.08.2019 г.

 

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.  за задължителни ДЗИ

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2018/2019 ГОДИНА: 

 

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. – есенна


22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2019г.                               – междусрочна за I - XII клас


30.03. 2019г. –07.04.2019г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019г. - 07.04.2019г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

15.05.2019г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2019г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

 popova Елка Петрова Попова Старши учител по математика, информатика и информационни технолигии
 stoi4ev Теодор Николов Стойчев Старши учител по английски език
 jylieta kanarini Жулиета Василева Канарини Старши учител по английски и немски език
 Karavasilev 2 Димитър Иванов Каравасилев Старши учител по география и икономика и история и цивилизация
 slav4o Славчо Иванов Терзийски Старши учител по обществени науки и гражданско образование
 Stavreva 2 Даниела Стефанова Ставрева Старши учител по физическо възпитание и спорт
 Stela 2 2  Стела Стефанова Стоянова Учител по английски език
 jov4eva  инж. Румяна Великова Йовчева Старши учител професионална подготовка МТ-Дървесина 
 la6eva инж. Росица Йорданова Лашева  Старши учител професионална подготовка МТ-Дървесина 
 saveva инж. Иванка Атанасова Савева Старши учител професионална подготовка МТ-Дървесина
 Ivanov 2 Румен Иванов Иванов Учител професионална подготовка Дизайн
 Hudawerdqn 2 Ексапет Гарабедова Худавердян Старши учител по биология и химия
 lapadjov  Андрей Каменов Лападжов  Старши учител професионална подготовка Практическо обучение
niama snimka Михаела Яворова Бояджиева Външен лектор по музика
za saita Galq инж. Галя Йорданова Тодорова Старши учител по информационни технологии
niama snimka Павел Николаев Недеев Училищен психолог

Учебни ресурси

Служ. информация