Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

 

Елка Петрова Попова Старши учител по Математика, Информатика и Информационни технолигии

 

 

Теодор Николов Стойчев Учител по Английски език
Жулиета Василева Канарини Старши учител по Български и Немски език
Димитър Иванов Каравасилев Старши учител по География и икономика и История и цивилизация
    Поала Светломирова Табакова Учител по Обществени науки

  

Мариян Диянов Йорданов Учител по Физическо възпитание и спорт

     

Красимира Стефанова Господинова Учител по физическо възпитание и спорт

 

     

Елка Христова Павлова Учител по математика и информационни технологии

 

  

Нели Милкова Иванова Учител по български език и литература и по история и цивилизация
 Стела Стефанова Стоянова Учител по английски език

 

арх. Велислава Игоревна Шпилько учител теоретично обучение 

 

инж. Георги Георгиев Койчев Учител професионална подготовка 

 

 

Мая Иванова Ванева Учител теоретично обучение
инж. Васил Петров Василев Учител теоретично обучение
инж. Иванка Атанасова Савева Старши учител професионална подготовка МТ-Дървесина
инж. Андриана Емилова Кръстева учител теоретично обучение
Румен Иванов Иванов Старши учител професионална подготовка Дизайн
Детелина Тинкова Драганчева Учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
 Андрей Каменов Лападжов  Старши учител професионална подготовка Практическо обучение

  

Ивелина Ангелова Микова

Старши учител

професионална подготовка

Практическо обучение

Михаела Яворова Бояджиева Външен лектор по музика

 

 

инж. Галя Йорданова Тодорова Ръководител направление ИКТ

 

 

Станимир Иванов Иванов Учител по Физика и астрономия, Математика и Икономика

 

Татяна Агоп Нахабедян-Минчева Учител по Български език и литература и история
Росица Ноева Белева Учител по руски език
Гергана Сергеева Спасова Педагогически съветник
Лора Любенова Стефанова учител-методик
Боню Спасов Бонев учител-методик
Людмила Росенова Велчева  учител-методик