Награди

 

Панорама на професионалното образование - 

Пловдив - 2017г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЗИ - 2018

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018г. – 16.03.2018г.

2.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018г.

3.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 

  • Български език и литература – 21 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2018г. – 01 юни 2018г.

4.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018г. – 08.06.2018г.

5.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018г.

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2017/2018 ГОДИНА: 

 

01.11.2017г. – 05.11.2017г. вкл. – есенна
23.12.2017г. – 02.01.2018г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018г. – 06.02.2018г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018г. – 09.04.2018г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Седмично разписание на часовете за втори срок на учебната 2017/2018г.

Часови график на учебното време и описание на организацията на учебния ден

 

Списък с учебниците за    8 клас за учебната 2017/2018 г.

Списък с учебниците за    9 клас за учебната 2017/2018 г.

Списък с учебниците за  10 клас за учебната 2017/2018 г.

Списък с учебниците за  11 клас за учебната 2017/2018 г.

Списък с учебниците за  12 клас за учебната 2017/2018 г.

 

Стратегия за развитие и план за действия и финансиране на ПГДВА "Йосиф Вондрак"

за периода от 2017/2018 учебна година до 2020/2021 учебна година

Годишен план на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2017/2018г.

Правилник за дейността на гимназията, в сила от 15.09.2017г.

Етичен кодекс на училищната общност в ПГДВА "Йосиф Вондрак"

График за провеждане на контролни и класни работи за втори срок на учебната 2017/2018г.

График за дежурства на учители за втори срок на учебната 2017/2018г.

График на каласните ръководители за консултации и среща с родители за първи срок на учебната 2017/2018г.

График на учителите за среща с родители за втори срок на учебната 2017/2018г. 

График на учителите за консултации с ученици за втори срок на учебната 2017/2018г. 

График на часовете в компютърните кабинети за втори срок на учебната 2017/2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни ресурси

Служ. информация