Награди

 

Панорама на професионалното образование - 

Пловдив - 2017г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЗИ - 2018

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018г. – 16.03.2018г.

2.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018г.

3.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 

  • Български език и литература – 21 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2018г. – 01 юни 2018г.

4.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018г. – 08.06.2018г.

5.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018г.

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2017/2018 ГОДИНА: 

 

01.11.2017г. – 05.11.2017г. вкл. – есенна
23.12.2017г. – 02.01.2018г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018г. – 06.02.2018г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018г. – 09.04.2018г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Обществен съвет към Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура- град Русе

 

1. Антоанета Атанасова Василева- родител

2. Деница Тодорова Тодорова- родител

3. Таня Василева Иванова- родител

4. Галин Бозлев - родител

5. Катя Петева Петрова-  представител на Община Русе

6. Николай Иванов Иванов- представител на работодателска организация, мебелна фирма „ИРИМ“ ЕООД

Резервни членове:

1. Диян Иванов Василев- родител

2. Илбкин Мехмед Юмер-родител

3. Аделина Минчева Димитрова-родител

4. Анелия Петкова Владова-родител

5. Любомир Любомиров Касабов- родител

6. Мирослава  Маркова- представител Община Русе

7. Силвия Ивайлова Димитрова – представител на работодателска организация, мебелна фирма „Фантастико мебел“ ООД

Мандат на Обществения съвет – три години, считано от м.12.2016 г