Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2022/2023 ГОДИНА: 

 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна


24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна за I - XII клас


01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. - междусрочна за I - XII клас


08.04.2023 г. –17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

12.04.2023 г. - 17.04.2023 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

16.05.2023 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2023 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2023 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

29.07.2023 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

 

Обществен съвет при Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак"

 

Председател:

Милена Николаева Цанева - родител

 

Членове:

1. Сашо Георгиев Щерев - главен експерт в отдел "Образование, спорт и младежки дейности"  в Община Русе, представител на финансиращия орган

2. Калоян Брайков - производствен директор на Мебелна компания "ИРИМ" ЕООД, представител на работодателите

3. Димитър Георгиев Димитров - родител

4. Елена Тодорова Димитрова - родител

5. Нели Пламенова Цонева - родител

6. Александра Стоилова - родител

 

Резервни членове:

1. Невена Димитрова Генкова - главен специалист в отдел "Гражданско състояние" в Община Русе, представител на финансиращия орган

2. Христо Дъров - МК "ИРИМ" ЕООД, представител на работодателите

3. Катерина Россенова Русева - родител

4. Нели Теофилова Кисьова - родител

5. Албена  Борисова Донева - родител

6. Красимира Николова Драганова - родител

 

Мандат на Обществения съвет - три години, считано от 23.12.2022 г.

 

 

Покана за обществен съвет през м. януари 2023 г. - виж тук

 

 

Покана за обществен съвет през м. декември 2022 г. - виж тук

 

 

 

Покана за обществен съвет  през м. септември 2022 г. - виж тук

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за обществен съвет през м. юли 2022 г. - виж тук

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за обществен съвет през м. април 2022 г. - виж тук

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за обществен съвет през м. януари 2022 г. - виж тук

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за обществен съвет  на 09.11.2021 г. - виж тук

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за обществен съвет през м. октомври 2021 г.    виж тук

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за обществен съвет през м. септември 2021 г. виж тук

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за обществен съвет през м. юли 2021 г. - виж тук

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за Обществен съвет през м. юни 2021 г. - виж тук

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за Обществен съвет през м. април 2021 г.  -  виж тук


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за Обществен съвет през м. януари 2021 г.  - виж тук

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПОКАНА

за провеждане заседание на обществен съвет


     Поканваме Ви да присъствате на заседание на Обществен съвет на 19.11.2020 г. /четвъртък/ от 17,30 ч. при следния дневен ред:

       1. Приемане и прилагане на алгоритъм за приоритетност и редуване на учениците за присъствие в училище

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПОКАНА

за провеждане заседание на обществен съвет

       Поканваме Ви да присъствате на заседание на Обществен съвет на 06.11.2020 г. /петък/ от 17,30 ч. при следния дневен ред:

       1. Удължаване на обучението от разстояние в електронна среда за ученици от гимназиален етап за периода от 12.11.2020 г. до 25.11.2020 г.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПОКАНА

за провеждане заседание на обществен съвет

 

    Поканваме Ви да присъствате на заседание на Обществен съвет на 13.10.2020 г. /вторник/ от 17,30 ч. в аулата на ПГДВА "Йосиф Вондрак" при следния дневен ред:

       1. Финансов отчет на бюджета за деветмесечието на 2020 г.

       2. Разни

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ на 14.09.2020 г. виж тук

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


      На 13.07.2020 г. в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе се проведе заседание на Обществения съвет нагимназията при следния дневен ред:

 

1. Финансов отчет на изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2020 г.

2. Приемане на Училищни учебни планове за обучение през учебната 2020/2021 година

3. Разни

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

П О К А Н А

за провеждане на он-лайн заседание на Обществения съвет

 

На 09.04.2020 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

        1. Отчет за изпълнение на бюджета на гимназията към 31.03.2020 г.

        2. Разни

Материалите са достъпни на сайта на гимназията и в електронните пощи на членовете на съвета.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

П О К А Н А

за провеждане на заседание на Обществен съвет

 

    На 30.01.2020 г. /четвъртък/ от 17,30 часа в учителската стая на ПГДВА "Йосиф Вондрак" ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

     1. Актуализиране състава на Обществения съвет към ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе

   2. Финансов отчет на бюджета за 2019 г. и даване становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2020 г.

    3. Информация за планувани дейности по прием 2020/2021 г.

    4. Разни.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

На 26.11.2019 г. /вторник/ от 17,30 часа в учителската стая в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе ще проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

      1. Финансов отчет на бюджет III тримесечие на 2019 г.

      2. Разни

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ПОКАНА

за провеждане на заседание на обществен съвет

 

   На 12.09.2019 г. / четвъртък/ от 17,30 ч. в учителската стая на ПГДВА "Йосиф Вондрак" ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред:

 

    1. Приемане на училищни учебни планове за учебната 2019/2020 г.

    2. Приемане на Етичен кодекс на училищната общност.

    3. Процедурни промени в състава на Обществения съвет.

    4. Разни.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Обществен съвет към Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура- град Русе

 

Председател:

Милена Николаева Цанева

 

Членове:

1.Антоанета Атанасова Василева - родител

2.Стоян Илиев Крумов - родител

3.Зорница Божидарова Цонева - родител

4.Мирослава Георгиева Димитрова - родител

5.Катя Петева Петрова – представител на Община Русе

6.Николай Иванов Иванов – представител на работодателска организация, мебелна фирма „Ирим“ ЕООД

 

Резервни членове:

1.Стефка Христова Янкова – родител

2.Елена Тодорова Димитрова – родител

3.Теодора Евгениева Стефанова – родител

4.Пламен Тодоров Минчев – управител на мебелна фирма „Грифон“

5.Калоян Брайков – представител на работодателска организация, мебелна фирма „Иримм“ЕООД

Мандат на Обществения съвет – три години, считано от м.12.2016 г.

 

 

 
    На 13.02.2019 г. /сряда/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе при следния дневен ред:
     1. Отчет на бюджет 2018 г.
     2. Информация за извънкласни дейности през II учебен срок
     3. Разни
 
 
 

Служ. информация

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

 

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Насоки за работа в условия на Covid19

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА 

Полезни връзки