Награди

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2018/2019 ГОДИНА: 

 

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. – есенна


22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2019г.                               – междусрочна за I - XII клас


30.03. 2019г. –07.04.2019г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019г. - 07.04.2019г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

15.05.2019г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2019г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

 Диана Йорданова Дочева

 Главен счетоводител
Мая Миткова Бежева Библиотекар - домакин
Еленка Енева Петрова Завеждащ административна служба
Снежана Динкова Велчева Касиер счетоводство
Ивелина Ангелова Микова Магазинер - технолог (по заместване)
Светла Стилиянова Великова Магазинер - технолог
Николай Симеонов Бахчеванов Дърводелец, мебелистдъ/дърворезбар
Галина Димитрова Кьосева Чистач
Галина Михайловна Василева Чистач
Венко Ангелов Рачев Портиер
инж. Емил Дамянов Каменов Портиер - снабдител, шофьор