Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2021/2022 ГОДИНА: 

 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна


24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна за I - XII клас


01.02.2022 г. – междусрочна за I - XII клас


01.04.2022 г. –10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

07.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

12.05.2022 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2022 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2022 г. - приключва учебната година за X и XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

Предстоящи обучения на педагогическите специалисти

 

тема на

обучението

място на

провеждане

период на

провеждане

начален и

краен час

наименование на

обучителната организация

брой педагогически

специалисти, заявили

желание за участие

 Справяне с конфликти

м/у учител-ученик, ученик-ученик,

родител-учител, учител-учител. Позитивни стратегии при решаване

на конфликти.

 ПГДВА "Й.Вондрак" -Русе  23.05.2022

 13,30 -

 14,30

 Соня Каменовска  27

Обучение в методически модел

Йовков и християнските добродетели

РУ "Ангел Кънчев", зала 2.204 29.05.2022   09,00 РУ "Ангел Кънчев" 2

 Компетентностен подход в

обучението по география и

икономика

 ОУ "Отец Паисий" - Русе

 11.06.2022-

12.06.2022

 ВТУ "Св. Св. К. и Методий"  - ДПОКПС  2