Награди

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЗИ - септември 2018

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 02-13.08.2018г.

2.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 23.08.2018г.

3.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 

  • Български език и литература – 28 август 2018г., начало 8:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018г., начало 8:00ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август - 05 септември 2018г.

4.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018г.

ДЗИ за продобиване степен на професионална квалификация

11.09.2018г. - теория

12,13,14.09.2018г. - практика

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2017/2018 ГОДИНА: 

 

01.11.2017г. – 05.11.2017г. вкл. – есенна
23.12.2017г. – 02.01.2018г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018г. – 06.02.2018г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018г. – 09.04.2018г. вкл. – пролетна за I - XI клас

15.05.2018г. - приключва учебната година за XII клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Седмично разписание на часовете за втори срок на учебната 2017/2018г.

Часови график на учебното време и описание на организацията на учебния ден

 

Списък с учебниците за    8 клас за учебната 2018/2019 г.

Списък с учебниците за    9 клас за учебната 2018/2019 г.

Списък с учебниците за  10 клас за учебната 2018/2019 г.

Списък с учебниците за  11 клас за учебната 2018/2019 г.

 

 

Стратегия за развитие и план за действия и финансиране на ПГДВА "Йосиф Вондрак"

за периода от 2017/2018 учебна година до 2020/2021 учебна година

Годишен план на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2018/2019г.

Правилник за дейността на гимназията, в сила от 15.09.2017г.

Етичен кодекс на училищната общност в ПГДВА "Йосиф Вондрак"

График за провеждане на контролни и класни работи за втори срок на учебната 2017/2018г.

График за дежурства на учители за втори срок на учебната 2017/2018г.

График на каласните ръководители за консултации и среща с родители за първи срок на учебната 2017/2018г.

График на учителите за среща с родители за втори срок на учебната 2017/2018г. 

График на учителите за консултации с ученици за втори срок на учебната 2017/2018г. 

График на часовете в компютърните кабинети за втори срок на учебната 2017/2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни ресурси

Служ. информация

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

График за провеждане на редовна изпитна  сесия  на ученици задочна форма на обучение 

 

График за провеждане на редовна изпитна  сесия  на ученици обучаващи се в самостоятелна форма 10 клас

 

График за провеждане на редовна изпитна  сесия  на ученици обучаващи се в самостоятелна форма 12 клас 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА