Награди

 

Панорама на професионалното образование - 

Пловдив - 2017г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЗИ - 2018

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018г. – 16.03.2018г.

2.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018г.

3.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 

  • Български език и литература – 21 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2018г. – 01 юни 2018г.

4.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018г. – 08.06.2018г.

5.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018г.

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2017/2018 ГОДИНА: 

 

01.11.2017г. – 05.11.2017г. вкл. – есенна
23.12.2017г. – 02.01.2018г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018г. – 06.02.2018г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018г. – 09.04.2018г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Седмично разписание на часовете за втори срок на учебната 2017/2018г.

Часови график на учебното време и описание на организацията на учебния ден

 

Списък с учебниците за    8 клас за учебната 2017/2018 г.

Списък с учебниците за    9 клас за учебната 2017/2018 г.

Списък с учебниците за  10 клас за учебната 2017/2018 г.

Списък с учебниците за  11 клас за учебната 2017/2018 г.

Списък с учебниците за  12 клас за учебната 2017/2018 г.

 

Стратегия за развитие и план за действия и финансиране на ПГДВА "Йосиф Вондрак"

за периода от 2017/2018 учебна година до 2020/2021 учебна година

Годишен план на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2017/2018г.

Правилник за дейността на гимназията, в сила от 15.09.2017г.

Етичен кодекс на училищната общност в ПГДВА "Йосиф Вондрак"

График за провеждане на контролни и класни работи за втори срок на учебната 2017/2018г.

График за дежурства на учители за втори срок на учебната 2017/2018г.

График на каласните ръководители за консултации и среща с родители за първи срок на учебната 2017/2018г.

График на учителите за среща с родители за втори срок на учебната 2017/2018г. 

График на учителите за консултации с ученици за втори срок на учебната 2017/2018г. 

График на часовете в компютърните кабинети за втори срок на учебната 2017/2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни ресурси

Служ. информация

Меню за родители

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

График за провеждане на редовна изпитна  сесия  на ученици задочна форма на обучение 

 

График за провеждане на редовна изпитна  сесия  на ученици обучаващи се в самостоятелна форма  

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА