Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

 

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех", финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (2014-2020).

 

 

Tabela PodkrepaZaUspeh

 

 

Сформирани групи за учебната 2020/2021 година

 

1. Групи за допълнително обучение по общообразователни предмети:

 

                   - Български език и литература - 9 клас с ръководител Диляна Бобокова;

                   - Български език и литература - 10 клас с ръководител Жулиета Канарини;

                   - Английски език - 9 клас с ръководител Стела Андреева;

                   - Математика - 9 клас с ръководител Елка Павлова;

                   - Математика - 10 клас с ръководител Елка Попова.

 

              2. Групи за занимания по интереси

                   - клуб "Русе - врата към Европа" с ръководител Димитър Каравасилев;

                   - клуб "Технологии в приложните изкуства" с ръководител Детелина Драганчева;

                   - секция "Волейбол" с ръководител Мариян Йорданов.

 

 

 

Сформирани групи за учебната 2019/2020 година

 

                       1. Групи за допълнително обучение по общообразователни предмети:

 

               - Български език и литература - 10 клас с ръководител Жулиета Канарини;

               - Математика - 10 клас с ръководител Борис Величков;

               - Математика - 9 клас с ръководител Елка Попова.

 

                       2. Групи за занимания по интереси:

 

               - клуб "Техники и технологии на приложните изкуства" с ръководител Румен Иванов;

               - клуб "Пътешественици през историята на Русенския край" с ръководител Димитър Каравасилев;

               - секция "Млад баскетболист" с ръководител Петър Костов

 

 

Сформирани групи през втория срок на учебната 2018/2019 година:

Програма и график на допълнителното обучение по Български езек и литература на група с ученици от осми клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от девети клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Английски език на група с ученици от осми клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Математика на група с ученици от осми клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Математика на група с ученици от девети клас