Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

 

Обществен съвет при Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак"

 

Председател:

Милена Николаева Цанева - родител

 

Членове:

1. Сашо Георгиев Щерев - главен експерт в отдел "Образование, спорт и младежки дейности"  в Община Русе, представител на финансиращия орган

2. Калоян Брайков - производствен директор на Мебелна компания "ИРИМ" ЕООД, представител на работодателите

3. Димитър Георгиев Димитров - родител

4. Елена Тодорова Димитрова - родител

5. Стиляна Силвова Георгиева - родител

 

 

Резервни членове:

1. Невена Димитрова Генкова - главен специалист в отдел "Гражданско състояние" в Община Русе, представител на финансиращия орган

2. Христо Дъров - МК "ИРИМ" ЕООД, представител на работодателите

3. Катерина Россенова Русева - родител

4. Нели Теофилова Кисьова - родител

5. Албена  Борисова Донева - родител

6. Красимира Николова Драганова - родител

 

Мандат на Обществения съвет - три години, считано от 23.12.2022 г.

 

Покана за Обществен съвет през м. юли 2024 г. - виж тук

 

Покана за Обществен съвет през м. юни 2024 г. - виж тук

 

Покана за Обществен съвет през м. април 2024 г. - виж тук

 

Покана за Обществен съвет през м. януари 2024 г.  - виж тук

 

Покана за Обществен съвет през м. октомври 2023 г. - виж тук

 

Покана за Обществен съвет през м. септември 2023 г. - виж тук

 

 

Покана за Обществен съвет през м. юли 2023 г. - виж тук

 

Покана за Обществен съвет през м. януари 2023 г. - виж тук

 

 

Покана за Обществен съвет през м. декември 2022 г. - виж тук

 

 

 

Покана за Обществен съвет  през м. септември 2022 г. - виж тук

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за обществен съвет през м. юли 2022 г. - виж тук

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за Обществен съвет през м. април 2022 г. - виж тук

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за Обществен съвет през м. януари 2022 г. - виж тук

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за Обществен съвет  на 09.11.2021 г. - виж тук

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за Обществен съвет през м. октомври 2021 г.    виж тук

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за Обществен съвет през м. септември 2021 г.виж тук

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за Обществен съвет през м. юли 2021 г. - виж тук

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за Обществен съвет през м. юни 2021 г. - виж тук

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за Обществен съвет през м. април 2021 г.  -  виж тук

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за Обществен съвет през м. януари 2021 г.  - виж тук

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПОКАНА

за провеждане заседание на обществен съвет

     Поканваме Ви да присъствате на заседание на Обществен съвет на 19.11.2020 г. /четвъртък/ от 17,30 ч. при следния дневен ред:

       1. Приемане и прилагане на алгоритъм за приоритетност и редуване на учениците за присъствие в училище

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПОКАНА

за провеждане заседание на обществен съвет

       Поканваме Ви да присъствате на заседание на Обществен съвет на 06.11.2020 г. /петък/ от 17,30 ч. при следния дневен ред:

       1. Удължаване на обучението от разстояние в електронна среда за ученици от гимназиален етап за периода от 12.11.2020 г. до 25.11.2020 г.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПОКАНА

за провеждане заседание на обществен съвет

 

    Поканваме Ви да присъствате на заседание на Обществен съвет на 13.10.2020 г. /вторник/ от 17,30 ч. в аулата на ПГДВА "Йосиф Вондрак" при следния дневен ред:

       1. Финансов отчет на бюджета за деветмесечието на 2020 г.

       2. Разни

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ на 14.09.2020 г. виж тук

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


      На 13.07.2020 г. в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе се проведе заседание на Обществения съвет нагимназията при следния дневен ред:

 

1. Финансов отчет на изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2020 г.

2. Приемане на Училищни учебни планове за обучение през учебната 2020/2021 година

3. Разни

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

П О К А Н А

за провеждане на он-лайн заседание на Обществения съвет

 

На 09.04.2020 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

        1. Отчет за изпълнение на бюджета на гимназията към 31.03.2020 г.

        2. Разни

Материалите са достъпни на сайта на гимназията и в електронните пощи на членовете на съвета.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

П О К А Н А

за провеждане на заседание на Обществен съвет

 

    На 30.01.2020 г. /четвъртък/ от 17,30 часа в учителската стая на ПГДВА "Йосиф Вондрак" ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

     1. Актуализиране състава на Обществения съвет към ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе

   2. Финансов отчет на бюджета за 2019 г. и даване становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2020 г.

    3. Информация за планувани дейности по прием 2020/2021 г.

    4. Разни.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

На 26.11.2019 г. /вторник/ от 17,30 часа в учителската стая в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе ще проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

      1. Финансов отчет на бюджет III тримесечие на 2019 г.

      2. Разни

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ПОКАНА

за провеждане на заседание на обществен съвет

 

   На 12.09.2019 г. / четвъртък/ от 17,30 ч. в учителската стая на ПГДВА "Йосиф Вондрак" ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред:

 

    1. Приемане на училищни учебни планове за учебната 2019/2020 г.

    2. Приемане на Етичен кодекс на училищната общност.

    3. Процедурни промени в състава на Обществения съвет.

    4. Разни.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Обществен съвет към Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура- град Русе

 

Председател:

Милена Николаева Цанева

 

Членове:

1.Антоанета Атанасова Василева - родител

2.Стоян Илиев Крумов - родител

3.Зорница Божидарова Цонева - родител

4.Мирослава Георгиева Димитрова - родител

5.Катя Петева Петрова – представител на Община Русе

6.Николай Иванов Иванов – представител на работодателска организация, мебелна фирма „Ирим“ ЕООД

 

Резервни членове:

1.Стефка Христова Янкова – родител

2.Елена Тодорова Димитрова – родител

3.Теодора Евгениева Стефанова – родител

4.Пламен Тодоров Минчев – управител на мебелна фирма „Грифон“

5.Калоян Брайков – представител на работодателска организация, мебелна фирма „Иримм“ЕООД

Мандат на Обществения съвет – три години, считано от м.12.2016 г.

 

 

 
    На 13.02.2019 г. /сряда/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе при следния дневен ред:
     1. Отчет на бюджет 2018 г.
     2. Информация за извънкласни дейности през II учебен срок
     3. Разни