Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

Проект "Твоят час"

 

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех", финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (2014-2020).

 

 

Tabela PodkrepaZaUspeh

 

 

Сформирани групи за учебната 2020/2021 година

 

1. Групи за допълнително обучение по общообразователни предмети:

 

                   - Български език и литература - 9 клас с ръководител Диляна Бобокова;

                   - Български език и литература - 10 клас с ръководител Жулиета Канарини;

                   - Английски език - 9 клас с ръководител Стела Андреева;

                   - Математика - 9 клас с ръководител Елка Павлова;

                   - Математика - 10 клас с ръководител Елка Попова.

 

              2. Групи за занимания по интереси

                   - клуб "Русе - врата към Европа" с ръководител Димитър Каравасилев;

                   - клуб "Технологии в приложните изкуства" с ръководител Детелина Драганчева;

                   - секция "Волейбол" с ръководител Мариян Йорданов.

 

 

 

Сформирани групи за учебната 2019/2020 година

 

                       1. Групи за допълнително обучение по общообразователни предмети:

 

               - Български език и литература - 10 клас с ръководител Жулиета Канарини;

               - Математика - 10 клас с ръководител Борис Величков;

               - Математика - 9 клас с ръководител Елка Попова.

 

                       2. Групи за занимания по интереси:

 

               - клуб "Техники и технологии на приложните изкуства" с ръководител Румен Иванов;

               - клуб "Пътешественици през историята на Русенския край" с ръководител Димитър Каравасилев;

               - секция "Млад баскетболист" с ръководител Петър Костов

 

 

Сформирани групи през втория срок на учебната 2018/2019 година:

Програма и график на допълнителното обучение по Български езек и литература на група с ученици от осми клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от девети клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Английски език на група с ученици от осми клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Математика на група с ученици от осми клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Математика на група с ученици от девети клас

logo kvalif

Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"

 

Цел: Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.

По този проект в краткосрочни обучения са включени 11 педагогически специалисти от ПГДВА "Йосиф Вондрак"

1

 

 През учебната 2017 / 2018 в гимназията продължават дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - 

ТВОЯТ ЧАС

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Задачата на гимназията е да се включат възможно най-голям брой ученици и така училището да стане желана територия за учениците, които да открият непознати възможности у себе си.

Клубовете през учебната 2017 / 2018 са: 

1. клуб "Литерайко"

Категория: Български език и литература

Ръководител: Жулиета Канарини - Старши учител по български език и литература

2. клуб "География"

Категория: География и икономика

Ръководител: Мария Накова - Старши учител по история и география

3. клуб " Питагор"

Категория: Математика

Ръководител: Елка Попова - Старши учител по математика

4. клуб "Млад тенисист"

Категория: Колективни спортове

Ръководител: Даниела Ставрева-Славова - Старши учител по физическо възпитание и спорт

5. клуб "Интериор"

Категория: Приложни изкуства

Ръководител: Ивелина Микова - Старши учител по специални предмети

6. клуб "Млад футболист"

Категория: Колективни спортове

Ръководител: Никола Христов Костов

7. клуб "Биология"

Категория: Биология и здравно образование

Ръководител: Ескапет Худавердян - Старши учител по биология и здравно образование

8. клуб "Информационни технологии"

Категория: Техника и технологии

Ръководител: д-р Десислава Георгиева -Учител по Информатика и информационни технологии

9. клуб "Математика"

Категория: Математика 

Ръководител: Елка Попова - Старши учител по математика

 

Уважаеми родители и ученици, можете да изразите мнението си за дейностите по проекта чрез следните анкетни карти:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx 


Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx 

 

Презентация - отчет на дейността на клубовете

 

Клубове през учебната 2016 / 2017:

Извънкласни дейности по интереси:

Групи за преодоляване на образователни затруднения на учениците:

 

 1806302-2017-03-01-Publish2

 

1806302-2017-03-01-Publish3

1806302-2017-03-01-Publish4 2

“Общата политика за управление на горските и дивечовъдни стопанства – обмен на европейски добри практики в професионалното обучение”

 През учебната 2011/2012 г. ПГДВА „Й. Вондрак” работи по спечелен проект “Общата политика за управление на горските и дивечовъдни стопанства – обмен на европейски добри практики в професионалното обучение”, с рег. номер 2011-1-BG1-LEO01-04572.
Проектът е по Програма “Учене през целия живот” ,Подпрограма “Леонардо да Винчи”, Дейност “Мобилност” /Първоначално професионално обучение/.
Координиращ орган по Програма “Учене през целия живот” е Центърът за развитие на човешките ресурси – гр. София.

Прочети още...