Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

 

eu social funds logo        NOIR

 

 

Проект №BG05M2OP001-2.015 "Ученически практики-2"

 

 

    ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе участва в проект BG05M2OP001-2.015 "Ученически практики - 2", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г." (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд. Максималната продължителност на проекта е 30 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

    Основната цел на проекта е повишаване на броя на учениците в училището и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.

     Основната дейност е:

     Дейност 1: Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда за 240 (астрономически) часа. Практиката се провежда при обучаващия работодател ИРИМ ООД - Русе и Ергодизайн ООД - Русе и надгражда знанията, практическите умения и компетентностите по изучаваната специалност - "Интериорен дизайн" от професия "Дизайнер".

 

     Информация на интернет страницата на МОН.

 

 

По стъпките към професионалната реализация

     Ученици от Х и ХI клас от Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак" - Русе, специалност "Интериорен дизайн" взеха участие в проект  BG05M2OP001-2.015 "Ученически практики-2", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР). Проектът се осъществи в партньорство с мебелните фирми - "ЕРГОДИЗАЙН" ООД и "ИРИМ" ООД. В продължение на шест месеца, учениците придобиваха професионални компетенции в областта на дизайна и мебелното производство. С помощта на наставниците от мебелните фирми и наблюдаващия учител - инж. Георги Койчев, учениците участваха в реализирането на проекта "Моят мечтан дом". Стъпка по стъпка те усвоиха практически умения да проектират обзавеждането на всяка една стая от техния мечтан дом. Те получиха знания за различните обкови и материали, използвани в мебелното проидводство. Придобиха умения за работа по зададен проект, работа в екип и комуникация с административния и ръководен персонал в обучаващата фирма. Със съдействието на директора на ПГДВА "Йосиф Вондрак" - г-жа Мариана Гъркова, учениците развиха контакти с обучаващите фирми и някои от тях бяха високо оценени като потенциални бъдещи професионалисти и колеги. Проектът успя да даде на учениците реална представа за работния процес и стъпките към желаната професионална реализация.

 

 IMG 20220713 161606   IMG 20220713 160539

 

 IMG 20220713 160548   IMG 20220713 160552

 

 

 IMG 20220713 161032   IMG-6ac43159d28bed3be5654b722c15e230-V

 

 

 IMG-8a59e835d0734f7941ec1584513d61b5-V   IMG-9cc5ad09c4ce1382aa53fe8a16c5f656-V

 

 

 IMG-22a7317f185394bda30cc7a8f148c2f3-V    IMG-d9044de365c9658a3b9b456d677ab16a-V

 

 

 IMG-8707c55a7af5982f9091ed86eb0f8a12-V