Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  юни-юли 2020 г.

Изпит по практика на професията/специалността -08 и 09 юни 2020 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 05.06.2020 г.

Подаване на заявления  - 17.03.2020 г.

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за задължителни ДЗИ, изменена със Заповед №РД 09-919/05.05.2020 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2019/2020 ГОДИНА: 

 

01.11.2019г. – 03.11.2019г. вкл. – есенна


21.12.2019г. – 05.01.2020г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2020г.                               – междусрочна за I - XII клас


11.04.2020г. –20.04.2020г. вкл. – пролетна за I - XI клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

16.04.2020г. - 20.04.2020г. вкл.  - пролетна за ХII клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

14.05.2020г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2020г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

logo-usp       Проект „Ученически и студентски практики”

 

   Приключи вторият етап от проект BG05РО0001 -3.3.07 – 0001  „Ученически практики“, съфинансиран от Европейския социален фонд по  Оперативна програма   „Развитие на човешките ресурси“ .
   За учениците от ПГДВА"Йосиф Вондрак" от 11а, 11б и 12а клас партньор по проекта, като работодател отново е мебелна фирма „ГОЛД АПОЛО“ ООД, гр. Русе.  като учениците реализират часовете от програмата на практиката в 2 участъка- Мека мебел и Производство на матраци, под наставничеството на началник отделите Галина Карачорова и Йорданка Млеченкова.

     Участниците работят с желание в мебелната фирма  и с интерес наблюдават и усвояват новите за тях дейности, операции и манипулации на определените им  работни места. За тях това е нова материя като знания и умения, с които не са се запознавали  в досегашното си обучение по специални предмети –теория и практика, но усвояването на който ще разшири кръгозора им по отношение на проектирането и изработването на мебели  и  ще им бъде от полза в по-нататъшното обучение в професията, а също така ще им даде предимство в бъдещото им реализиране на трудовия пазар. 

             

 

 учебната 2012-2013 година

BG051PO0001-3.3.07-0001  УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

            През учебната 2012-2013 година  ПГДВА се включи в проект BG051PO0001-3.3.07-0001 „Ученически практики”,съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.

   Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на професионалното образование в национален мащаб.Същевременно се цели запознаване с реалната работна обстановка и плавно преминаване на учениците от учебна в работна среда .

            Ученическите практики се организират за ученици от професионални гимназии и колежи.Продължителността им е 240 часа,които могат да се изработят на едно или на различни работни места в рамките на организацията-работодател.

За този период се надграждат знанията и практическите умения,придобити по време на обучението в съответния клас по учебните предмети.

Занятията биха могли да се провеждат през учебно време,ваканции,почивни дни. След финализирането на проекта  на всеки успешно завършил практиката си ученик ще бъде изплатена полагащата му се стипендия от 300 лв.

            Групата, която се излъчи в нашата гимназия е от 12 ученика. Те са в 11 „в” клас и се обучават по специалността”Организатор в дървообработването”. Учениците ще отработят 240-те предвидени от програмата часа във фирма от отрасъла.Това е нашият дългогодишен и традиционен спомоществовател и партньор –русенската мебелна фирма  ”ГОЛД АПОЛО” ООД .

            Учениците са разпределени в два участъка : Производство „Мека мебел” и Производство”Матраци”.Там те ще усвоят нови за тях практически умения,незастъпени в програмата им по учебна практика , и ще надградят теоретичните си знания по техническите дисциплини,които изучават.Те ще бъдат наблюдавани и насочвани в работата си от подбрани наставници  -опитни хора от работния колектив, на който нашите ученици ще станат членове, макар и за кратко време.

            Провеждането на тази ученическа  практика и успешното и завършване ще даде на учениците освен нови умения и знания за професията,която изучават ,и едно допълнително самочувствие на компетентни млади специалисти,които успешно ще могат да се реализират в бранша.

            През месец септември 2013 г. учениците завършиха участието си в  проекта и получиха сертификат.

  dsc0875

 към галерията

 

 

 

 

Учебни ресурси

Служ. информация

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

 

  

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА