Награди

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия януари 2019 г.

за лица, придобили право да се явяват преди учебната 2018-2019 г.

    Дата на изпита по теория - 23.01.2019 г.

    Подаване на заявления  - 21.12.2018 г.

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2018/2019 ГОДИНА: 

 

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. – есенна


22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2019г.                               – междусрочна за I - XII клас


30.03. 2019г. –07.04.2019г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019г. - 07.04.2019г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

15.05.2019г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2019г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

uspeh-logo1Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Успех”

     За настоящата учебна година са сформирани 10 форми на ИИД, в които са обхванати 103 ученика.

Клуб "Компютърен художник"
Клуб "Да съхраним българското"

клуб „Млад журналист”

клуб "Здравна азбука"

клуб "Волейбол"

клуб "Изкуствознание"

клуб "Визуални изкуства"

клуб "Компютърна графика"

клуб "Макетиране и аранжиране"

клуб "Арлекин"

 

eeeКлубна дейност

1.Усвояване на нови техники и материали, извън заложените по учебно съдържание; посещения на изложби;

2.Подготовка на завършващите тази година ученици за успешна реализация чрез посещения на мебелни фирми,работа по съвременни методи за реализация на проекти;

3.Обновяване и при нужда ремонтиране и аранжиране на елементи от училищния интериор;

4.Езиково представяне на ролите като част от подготовката на театрална постановка;

5.Събиране на информация за български народни традиции, празници, за емблеатични обекти и откриване на малко известни факти от българската история;

6.Обсъждане на теми, свързани със здравето на човека;

7.Изучаване на спецификата на журналистическата професия, изследване на българските традиции и обичаи;

8.Анализиране на уроци по различни учебни предмети и създаване на електронни уроци- презентации;

9.Спортни мероприятия- походи и разходки до исторически и културни забележи-телности на града;

10.Работа по проект, представящ историята и дейността на гимназията.

Бяха реализирани представителни изяви по графика на дейностите, радиопре-давания, изработени табла и колажи, календари. Излезе първи брой на „Училищен вестник”. 

Учебни ресурси

Служ. информация