Награди

 

Панорама на професионалното образование - 

Пловдив - 2017г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЗИ - 2018

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018г. – 16.03.2018г.

2.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018г.

3.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 

  • Български език и литература – 21 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2018г. – 01 юни 2018г.

4.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018г. – 08.06.2018г.

5.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018г.

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2017/2018 ГОДИНА: 

 

01.11.2017г. – 05.11.2017г. вкл. – есенна
23.12.2017г. – 02.01.2018г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018г. – 06.02.2018г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018г. – 09.04.2018г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

uspeh-logo1Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Успех”

     За настоящата учебна година са сформирани 10 форми на ИИД, в които са обхванати 103 ученика.

Клуб "Компютърен художник"
Клуб "Да съхраним българското"

клуб „Млад журналист”

клуб "Здравна азбука"

клуб "Волейбол"

клуб "Изкуствознание"

клуб "Визуални изкуства"

клуб "Компютърна графика"

клуб "Макетиране и аранжиране"

клуб "Арлекин"

 

eeeКлубна дейност

1.Усвояване на нови техники и материали, извън заложените по учебно съдържание; посещения на изложби;

2.Подготовка на завършващите тази година ученици за успешна реализация чрез посещения на мебелни фирми,работа по съвременни методи за реализация на проекти;

3.Обновяване и при нужда ремонтиране и аранжиране на елементи от училищния интериор;

4.Езиково представяне на ролите като част от подготовката на театрална постановка;

5.Събиране на информация за български народни традиции, празници, за емблеатични обекти и откриване на малко известни факти от българската история;

6.Обсъждане на теми, свързани със здравето на човека;

7.Изучаване на спецификата на журналистическата професия, изследване на българските традиции и обичаи;

8.Анализиране на уроци по различни учебни предмети и създаване на електронни уроци- презентации;

9.Спортни мероприятия- походи и разходки до исторически и културни забележи-телности на града;

10.Работа по проект, представящ историята и дейността на гимназията.

Бяха реализирани представителни изяви по графика на дейностите, радиопре-давания, изработени табла и колажи, календари. Излезе първи брой на „Училищен вестник”.