Награди

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия  януари 2020 г.

Изпит по практика на професията/специалността/три дни/

Дата на изпита по теория - 22.01.2020 г.

Подаване на заявления  - 20.12.2019 г.

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за задължителни ДЗИ

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2019/2020 ГОДИНА: 

 

01.11.2019г. – 03.11.2019г. вкл. – есенна


21.12.2019г. – 05.01.2020г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2020г.                               – междусрочна за I - XII клас


11.04.2020г. –20.04.2020г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

16.04.2020г. - 20.04.2020г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2020г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2020г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

uspeh-logo1Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Успех”

     За настоящата учебна година са сформирани 10 форми на ИИД, в които са обхванати 103 ученика.

Клуб "Компютърен художник"
Клуб "Да съхраним българското"

клуб „Млад журналист”

клуб "Здравна азбука"

клуб "Волейбол"

клуб "Изкуствознание"

клуб "Визуални изкуства"

клуб "Компютърна графика"

клуб "Макетиране и аранжиране"

клуб "Арлекин"

 

eeeКлубна дейност

1.Усвояване на нови техники и материали, извън заложените по учебно съдържание; посещения на изложби;

2.Подготовка на завършващите тази година ученици за успешна реализация чрез посещения на мебелни фирми,работа по съвременни методи за реализация на проекти;

3.Обновяване и при нужда ремонтиране и аранжиране на елементи от училищния интериор;

4.Езиково представяне на ролите като част от подготовката на театрална постановка;

5.Събиране на информация за български народни традиции, празници, за емблеатични обекти и откриване на малко известни факти от българската история;

6.Обсъждане на теми, свързани със здравето на човека;

7.Изучаване на спецификата на журналистическата професия, изследване на българските традиции и обичаи;

8.Анализиране на уроци по различни учебни предмети и създаване на електронни уроци- презентации;

9.Спортни мероприятия- походи и разходки до исторически и културни забележи-телности на града;

10.Работа по проект, представящ историята и дейността на гимназията.

Бяха реализирани представителни изяви по графика на дейностите, радиопре-давания, изработени табла и колажи, календари. Излезе първи брой на „Училищен вестник”. 

Учебни ресурси

Служ. информация

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

 

  

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА