Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  септември 2020 г.

Изпит по практика на професията/специалността -08 и 09 септември 2020 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 10.09.2020 г.

Подаване на заявления  - 01.09.2020 г.

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за задължителни ДЗИ, изменена със Заповед №РД 09-919/05.05.2020 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2019/2020 ГОДИНА: 

 

01.11.2019г. – 03.11.2019г. вкл. – есенна


21.12.2019г. – 05.01.2020г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2020г.                               – междусрочна за I - XII клас


11.04.2020г. –20.04.2020г. вкл. – пролетна за I - XI клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

16.04.2020г. - 20.04.2020г. вкл.  - пролетна за ХII клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

14.05.2020г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2020г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех", финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (2014-2020).

 

 

Tabela PodkrepaZaUspeh

 

Сформирани групи за учебната 2019/2020 година

 

                       1. Групи да допълнително обучение по общообразователни предмети:

 

               - Български език и литература - 10 клас с ръководител Жулиета Канарини;

               - Математика - 10 клас с ръководител Борис Величков;

               - Математика - 9 клас с ръководител Елка Попова.

 

                       2. Групи за занимания по интереси:

 

               - клуб "Техники и технологии на приложните изкуства" с ръководител Румен Иванов;

               - клуб "Пътешественици през историята на Русенския край" с ръководител Димитър Каравасилев;

               - секция "Млад баскетболист" с ръководител Петър Костов

 

 

Сформирани групи през втория срок на учебната 2018/2019 година:

Програма и график на допълнителното обучение по Български езек и литература на група с ученици от осми клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от девети клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Английски език на група с ученици от осми клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Математика на група с ученици от осми клас

 

Програма и график на допълнителното обучение по Математика на група с ученици от девети клас

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

 

  

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА