Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  януари 2021 г.

Изпит по практика на професията/специалността -19 и 20 януари 2021 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 21.01.2021 г.

Подаване на заявления  - 21.12.2020 г.

 

Заповед №РД09-2119/28.08.2020 г. за задължителни ДЗИ

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2020/2021 ГОДИНА: 

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна


24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна за I - XII клас


30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. – междусрочна за I - XII клас


03.04.2021 г. –11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2021 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2021 г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година

 

График на поправителните изпити през м. юли 2020 с ученици, обучавани в самостоятелна форма

 

График на изпитите през м. юни 2020 г. с ученици от 8 клас самостоятелна форма на обучение

 

График на изпитите през м. юни 2020 г. с ученици от 10 клас самостоятелна форма на обучение

 

График на изпитите през м. юни 2020 г. с ученици от 11 клас самостоятелна форма на обучение

 

Заповед за утвърждаване на график за провеждане на редовна изпитна сесия за ученици от XII клас, самостоятелна форма на обучение, през сесия април-май 2020 г.

 

Допълнение към Заповед №589

 

График на изпитите за ученици от XII клас, самостоятелна форма на обучение, през сесия април-май 2020 г.

 

 

 

 

Заповед за утвърждаване на график за провеждане на редовна изпитна сесия за ученици от VIII, X и XII клас през месец януари 2020 г.

 

График за провеждане на редовна изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма, VIII клас, специалност "Мебелна производство" с разширено изучаване на чужд език през м. януари 2020 г.

 

График за провеждане на редовна изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма, Х клас, специалност "Мебелно производство" през м. януари 2020 г.

 

График за провеждане на редовна изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма, XII клас, специалност "Мебелно производство" и специалност "Тапицерство и декораторство" през м. януари 2020 г.

 

График за провеждане на редовна изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма, XII клас, специалност "Пространствен дизайн" през м. януари 2020 г.