Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2020/2021 ГОДИНА: 

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна


24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2021 г. – междусрочна за I - XII клас


03.04.2021 г. –11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2021 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2021 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2021 г. - приключва учебната година за X и XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

 

Logo Dualna sistema

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    По проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" ученици от 8 и 9 клас, специалност "Полиграфия", дуална система на обучение, получиха полиграфически лупи с петкратно сгъване, необходими за часовете по Обща полиграфия - теория и практика, както и работно облекло и предпазни средства.

   Успех, бъдещи полиграфисти!

 

IMG 20210315 132015 

IMG 20210315 131702      IMG 20210310 133457

 

 

IMG 20210315 131623   IMG 20210310 134749

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      През учебната 2020-2021 година Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак" е участник в проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" с ученици от 8,9 и 10 клас, специалност "Мебелно производство" и специалност "Полиграфия".

      По проекта бяха заявени и доставени съвременни електрически машини и ръчни инструменти от фирма Festo AG&Co-България и фирма Тека ООД - лидерите в производството на оборудване и обзавеждане за мебелното производство.

      Ученици от осми, девети и десети клас, специалност "Мебелно производство" и специалност "Полиграфия", дуална система на обучение, получиха по проекта работно облекло и лични предпазни средства.

      В сформирана група "Мебелознание" се провежда допълнително обучение по теория на професията с ученици от десети клас, специалност "Мебелно производство".

      Предстои изпълнение на проектни дейности, свързани с пробно стажуване на учениците в мебелни фирми "Ирим" - Русе, "Солвент" - Русе, както и в полиграфическите фирми "Дунав прес" и "Мултикомерс" Русе.

 

P2020162    P2020159

 

P2020160    P2020164

 

P2020166   P2020168

 

P2020170   P2020175

 

P2020178   P2020179

 

P2020182   P2020180

 

P2020183  P2150198

 

P2150199  P2150202

 

P2150203   P2150204

 

P2150205   P2150206

 

 158793058 n   159146566 n

 

159283027 n   159372898 n

 

159378917 n   159428905 n

 

159459248 n   159645045 n

 

159810201 n   159825501 n

 

159883821 n