Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2022/2023 ГОДИНА: 

 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна


24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна за I - XII клас


01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. - междусрочна за I - XII клас


08.04.2023 г. –17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

12.04.2023 г. - 17.04.2023 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

16.05.2023 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2023 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2023 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

29.07.2023 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

СПЕЦИАЛНОСТ: “ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО”
ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК - ЛЕСОВЪД”

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Необходимите за професията знания и практически умения, които всеки ученик трябва да притежава, се придобиват чрез обучение, основаващо се на добри традиции и отлична материална база. Ежедневното съчетаване на теория с практика е залог за качество на усвоения учебен материал.

СРОК И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  • срок на обучение - 4 години;
  • форма на обучение: дневна.

ДИПЛОМИРАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ДИПЛОМАТА

Пълният курс на обучение IХ - ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият получава:

  • квалификация по специалността “ ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО”;
  • професионална квалификация - трета степен;
  • образование: средно.

Дипломата е валидна за постъпване на работа в съответствие с придобитата професия и за продължаване на образованието във ВУЗ.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилият тази специалност може да работи в системата на Държавната агенция по горите:

  • Държавни ловни и горски стопанства;
  • Регионални дирекции по горите;
  • Дивечовъдни станции;
  • Лесозащитни станции;
  • Консултанти на фирми производители и доставчици на горска и градинска техника;

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАСТВАНЕ В КАРИЕРАТА

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.

 

 

 

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

 

ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН

 

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

 

МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

 

ТАПИЦЕРСТВО И ДЕКОРАТОРСТВО

 

МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

 

ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

 

РЕСТАВРАЦИЯ НА СТИЛНИ МЕБЕЛИ И ДОГРАМА

 

ПРОИЗВОДСТВО НА СТИЛНИ МЕБЕЛИ