Награди

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия януари 2019 г.

за лица, придобили право да се явяват преди учебната 2018-2019 г.

    Дата на изпита по теория - 23.01.2019 г.

    Подаване на заявления  - 21.12.2018 г.

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2018/2019 ГОДИНА: 

 

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. – есенна


22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2019г.                               – междусрочна за I - XII клас


30.03. 2019г. –07.04.2019г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019г. - 07.04.2019г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

15.05.2019г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2019г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

СПЕЦИАЛНОСТ: “МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО”
ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Актуална специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора.Учениците придобиват знания и умения за производство и монтаж на мебели. Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни мебелни фирми, както и за стартиране на самостоятелен бизнес.

СРОК И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  • срок на обучение - 5 години;
  • форма на обучение: дуална;
  • брой паралелки: 1

ДИПЛОМИРАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ДИПЛОМАТА

Пълният курс на обучение VIII - ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият получава:

  • квалификация по специалността “МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО”;
  • професионална квалификация - трета степен;
  • образование: средно.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилият тази специалност може да работи във:

  • фирми за производство и монтаж на мебели;
  • в мебелни магазини и шоурумове като консултанти.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАСТВАНЕ В КАРИЕРАТА

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.

 

 

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

 

ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН

 

МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

 

ТАПИЦЕРСТВО И ДЕКОРАТОРСТВО

 

РЕСТАВРАЦИЯ НА СТИЛНИ МЕБЕЛИ И ДОГРАМА

 

 

Учебни ресурси

Служ. информация