Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  юни-юли 2020 г.

Изпит по практика на професията/специалността -08 и 09 юни 2020 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 05.06.2020 г.

Подаване на заявления  - 17.03.2020 г.

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за задължителни ДЗИ, изменена със Заповед №РД 09-919/05.05.2020 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2019/2020 ГОДИНА: 

 

01.11.2019г. – 03.11.2019г. вкл. – есенна


21.12.2019г. – 05.01.2020г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2020г.                               – междусрочна за I - XII клас


11.04.2020г. –20.04.2020г. вкл. – пролетна за I - XI клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

16.04.2020г. - 20.04.2020г. вкл.  - пролетна за ХII клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

14.05.2020г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2020г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

           СПЕЦИАЛНОСТ: "ПРОИЗВОДСТВО НА ТАПИЦИРАНИ ИЗДЕЛИЯ"

           ПРОФЕСИЯ: "ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО"

           ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

           Традиционна специалност, утвърдила своя авторитет през годините с подготовката на множество професионалисти, предпочитани кадри в мебелните фирми. Получените знания и умения са насочени към производство, ремонт на тапицирани мебели и към дейности по вътрешно обзавеждане и декорация.

 

           СРОК И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

        • срок на обучение - 5 години;

        • форма на обучение: дневна;

        • брой паралелки: 1

        • минимум 12 ученици за сформиране на паралелка

        • осигурени стипендии за всички ученици

        • специалност с очакван недостиг на кадри

 

          ДИПЛОМИРАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ДИПЛОМАТА

 

       Пълният курс на обучение VIII - XII клас дава възможност за придобиване на средно образование и втора степен на професионална квалификация по професията.

 

          Завършилият получава:

 

       • квалификация по специалността "Производство на тапицирани изделия";

       • професионална квалификация - втора степен;

       • образование средно

 

         Дипломата е валидна за постъпване на работа в съответствие с придобитата професия и за продължаване на образованието във ВУЗ.

 

         РЕАЛИЗАЦИЯ

 

         Завършилият тази специалност може да работи във:

 

       • фирми за производство на тапицирани мебели;

       • фирми за ремонт на тапицирани мебели;

       • в мебелни магазини и шоурумове като консултанти.

 

          ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАСТВАНЕ В КАРИЕРАТА

 

        Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работата в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.

 

 

 

        ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

        МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

        ПРОИЗВОДСТВО НА ТАПИЦИРАНИ ИЗДЕЛИЯ

        ПОЛИГРАФИЯ

 

Учебни ресурси

Служ. информация

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

 

  

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА