Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2022/2023 ГОДИНА: 

 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна


24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна за I - XII клас


01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. - междусрочна за I - XII клас


08.04.2023 г. –17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

12.04.2023 г. - 17.04.2023 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

16.05.2023 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2023 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2023 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

29.07.2023 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

            СПЕЦИАЛНОСТ: "ПОЛИГРАФИЯ"

            ПРОФЕСИЯ "ПОЛИГРАФИЯ"

            ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

     Актуална специалност, която предоставя неограничени възможности за реализация на младите хора. Учениците придобиват знания и умения за съвременното полиграфическо нанасяне на изображения върху хартия, текстил, стъкло, пластмаса, дърво и др. Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в държавни и частни печатни и рекламни фирми, както и за стартиране на самостоятелен бизнес.

 

           СРОК И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 

     • срок на обучение - 5 години;

     • форма на обучение - дуална;

     • брой паралелки: 1

     • минимум 9 ученици за сформиране на паралелка

     • осигурени стипендии за всички ученици

     • защитена специалност

 

             ДИПЛОМИРАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ДИПЛОМАТА

 

       Пълният курс на обучение VIII - XII клас дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията.

 

             Завършилият получава:

 

      • квалификация по специалността - "ПОЛИГРАФИСТ";

      • професионална квалификация - трета степен;

      • образование: средно

 

            РЕАЛИЗАЦИЯ

 

         Завършилият тази специалност може да работи във:

 

     • фирми за печатни изделия;

     • в рекламни и дизайнерски агенции като консултанти.

 

          ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАСТВАНЕ В КАРИЕРАТА

 

        Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в държавни и частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.

 

  

      ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

      МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

      

  

Служ. информация

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

 

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Насоки за работа в условия на Covid19

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА 

Полезни връзки