Награди

 

Панорама на професионалното образование - 

Пловдив - 2017г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЗИ - 2018

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018г. – 16.03.2018г.

2.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018г.

3.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 

  • Български език и литература – 21 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2018г. – 01 юни 2018г.

4.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018г. – 08.06.2018г.

5.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018г.

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2017/2018 ГОДИНА: 

 

01.11.2017г. – 05.11.2017г. вкл. – есенна
23.12.2017г. – 02.01.2018г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018г. – 06.02.2018г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018г. – 09.04.2018г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

И ние сме тук! – Информационна сесия


 на 15.02.2018 г., 17:00 в Австрийската библиотека в Русе (площад "Свобода"№4, вход през Арт кафе на Доходното здание, 2 етаж)

 

Организиранa от Internationale Elias Canetti Gesellschaft 
https://www.facebook.com/events/133770750769814/
Формуляр за участие: https://goo.gl/forms/oWLEfm9hYDd1X6C82
Kaneti

 

 


 

 

Открийте ни и на Facebook страницата

 

ПГДВА "Йосиф Вондрак"

 

@pgdvayvondrak

 

 


 

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

 

 В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване грамотността /2014-2020/ в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе на 13 декември 2017 г. в Аулата на гимназията бе организирано събитие под надслов „АЗ ОБИЧАМ ДА ЧЕТА“. 

 

 

DSC 3432

 

 

              Защо е толкова важно четенето?                                                Презентация