Награди

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия януари 2019 г.

за лица, придобили право да се явяват преди учебната 2018-2019 г.

    Дата на изпита по теория - 23.01.2019 г.

    Подаване на заявления  - 21.12.2018 г.

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2018/2019 ГОДИНА: 

 

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. – есенна


22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2019г.                               – междусрочна за I - XII клас


30.03. 2019г. –07.04.2019г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019г. - 07.04.2019г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

15.05.2019г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2019г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2013-2014 г.:

 

Сесия август-септември

Български език и литература - 28 август 2014 г., нач. 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2014 г., нач. 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 01 септември 2014 г. - 05 септември 2014 г., нач. 08,00 ч.

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2013-2014 година:

Сесия август-септември

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията

07.07.2014 г. - 18.07.2014 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 25.08.2014 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 26.08.2014 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 26.08.2014 г.

Оценяване на изпитните работи

от 30.08.2014 г. до 07.09.2014 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 12.09.2014 г.

Учебни ресурси

Служ. информация