Награди

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЗИ - септември 2018

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 02-13.08.2018г.

2.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 23.08.2018г.

3.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 

  • Български език и литература – 28 август 2018г., начало 8:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018г., начало 8:00ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август - 05 септември 2018г.

4.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018г.

ДЗИ за продобиване степен на професионална квалификация

11.09.2018г. - теория

12,13,14.09.2018г. - практика

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2017/2018 ГОДИНА: 

 

01.11.2017г. – 05.11.2017г. вкл. – есенна
23.12.2017г. – 02.01.2018г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018г. – 06.02.2018г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018г. – 09.04.2018г. вкл. – пролетна за I - XI клас

15.05.2018г. - приключва учебната година за XII клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2013-2014 г.:

 

Сесия август-септември

Български език и литература - 28 август 2014 г., нач. 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2014 г., нач. 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 01 септември 2014 г. - 05 септември 2014 г., нач. 08,00 ч.

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2013-2014 година:

Сесия август-септември

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията

07.07.2014 г. - 18.07.2014 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 25.08.2014 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 26.08.2014 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 26.08.2014 г.

Оценяване на изпитните работи

от 30.08.2014 г. до 07.09.2014 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 12.09.2014 г.

Учебни ресурси

Служ. информация

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

График за провеждане на редовна изпитна  сесия  на ученици задочна форма на обучение 

 

График за провеждане на редовна изпитна  сесия  на ученици обучаващи се в самостоятелна форма 10 клас

 

График за провеждане на редовна изпитна  сесия  на ученици обучаващи се в самостоятелна форма 12 клас 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА