Награди

 

Панорама на професионалното образование - 

Пловдив - 2017г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЗИ - 2018

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018г. – 16.03.2018г.

2.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018г.

3.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 

  • Български език и литература – 21 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018г., начало 8:00ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2018г. – 01 юни 2018г.

4.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018г. – 08.06.2018г.

5.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018г.

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2017/2018 ГОДИНА: 

 

01.11.2017г. – 05.11.2017г. вкл. – есенна
23.12.2017г. – 02.01.2018г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018г. – 06.02.2018г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018г. – 09.04.2018г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2013-2014 г.:

 

Сесия август-септември

Български език и литература - 28 август 2014 г., нач. 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2014 г., нач. 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 01 септември 2014 г. - 05 септември 2014 г., нач. 08,00 ч.

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2013-2014 година:

Сесия август-септември

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията

07.07.2014 г. - 18.07.2014 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 25.08.2014 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 26.08.2014 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 26.08.2014 г.

Оценяване на изпитните работи

от 30.08.2014 г. до 07.09.2014 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 12.09.2014 г.