Награди

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЗИ - септември 2018

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 02-13.08.2018г.

2.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 23.08.2018г.

3.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – 

  • Български език и литература – 28 август 2018г., начало 8:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018г., начало 8:00ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август - 05 септември 2018г.

4.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018г.

ДЗИ за продобиване степен на професионална квалификация

11.09.2018г. - теория

12,13,14.09.2018г. - практика

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2017/2018 ГОДИНА: 

 

01.11.2017г. – 05.11.2017г. вкл. – есенна
23.12.2017г. – 02.01.2018г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018г. – 06.02.2018г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018г. – 09.04.2018г. вкл. – пролетна за I - XI клас

15.05.2018г. - приключва учебната година за XII клас

 

 

повече информация на ваканции

 

neofit

Учениците от клуб „Млад журналист” отново са се насочили  към интересна изследователска дейност. След като издадоха  книга за живота и дейността на Йосиф Вондрак, тази година усилията на клуба са насочени към изследване  живота на интересни личности и историята на значими паметници на културата. За целта бе подготвена и реализирана интересна среща на младите журналисти с гл.асистент Никола Бенин – преподавател в РУ.

Малко хора може би знаят, че той е наследник на Неофит Рилски, чието светско име е също Никола Бенин. От тук тръгна нишката на следата, която свърза двете личности.

 

 

  

 

Среща на младите журналисти от ПГДВА „Йосиф Вондрак” - гр.Русе с потомък на Неофит Рилски

   За  трета поредна година в Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак”-гр.Русе са формирани групи за извънкласни дейности по проект „Успех”. Учениците от клуб „Млад журналист” отново са се насочили  към интересна изследователска дейност.След като издадоха  брошура, обхващаща работата на всички клубове и книга за живота и дейността на Йосиф Вондрак, тази година усилията на клуба са насочени към изследване  живота на интересни личности и историята на значими паметници на културата.За целта бе подготвена и реализирана интересна среща на младите журналисти с гл.асистент Никола Бенин – преподавател в РУ.

   Малко хора може би знаят,че той е наследник на Неофит Рилски, чието светско име е също Никола Бенин. От тук тръгна нишката на следата, която свърза двете личности.С много нетърпение учениците очакваха срещата и се готвиха за нея. Тя се проведе в училищната библиотека .

neofit2

   Г-н Бенин разказа изключително интересни подробности от живота на Неофит Рилски. Оказа се, че той е бил много скромна личност, йеромонах ,учител и преводач,  една от водещите фигури в българското просветно движение през първата половина на 19 век . За нуждите на откритото в Габрово училище и по поръка на Васил Априлов , той е съчинил  няколко  учебника, между които „Болгарска граматика“ (1835), „Взаимоучителни таблици“ (1835), „Буквар, извлечен от взаимоучителните таблици“ (1835)и др.

   Учениците научиха още,че Н.Рилски е бил и преводач, защото негова е  заслугата  за първия успешен превод на Новия Завет на новобългарски езика, а през 1836 година е създал и първия български глобус. С интерес всички присъстващи на срещата разбрахме,че правилото за пълен и кратък член на съществителните имена е влязло в граматиките, благодарение на Н.Рилски.Учениците затрупаха г-н Бенин с много въпроси. Едни от най-интересните бяха свързани с банските диалекти, с етимологията на фамилното му име и с причините,  които  са били решаващи за решението му да  поеме по пътя на своя виден предшественик. Той увери всички,че да си потомък на такава известна личност е огромна отговорност, защото изисква опазване на доброто име и честта на цялата фамилия. В края на срещата чувствахме,че сме станали  приятели с този човек и се уверихме взаимно, че това е началото на един  добър диалог между ПГДВА и РУ. 

Учебни ресурси

Служ. информация

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

График за провеждане на редовна изпитна  сесия  на ученици задочна форма на обучение 

 

График за провеждане на редовна изпитна  сесия  на ученици обучаващи се в самостоятелна форма 10 клас

 

График за провеждане на редовна изпитна  сесия  на ученици обучаващи се в самостоятелна форма 12 клас 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА