Награди

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия януари 2019 г.

за лица, придобили право да се явяват преди учебната 2018-2019 г.

    Дата на изпита по теория - 23.01.2019 г.

    Подаване на заявления  - 21.12.2018 г.

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2018/2019 ГОДИНА: 

 

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. – есенна


22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2019г.                               – междусрочна за I - XII клас


30.03. 2019г. –07.04.2019г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019г. - 07.04.2019г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

15.05.2019г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2019г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

neofit

Учениците от клуб „Млад журналист” отново са се насочили  към интересна изследователска дейност. След като издадоха  книга за живота и дейността на Йосиф Вондрак, тази година усилията на клуба са насочени към изследване  живота на интересни личности и историята на значими паметници на културата. За целта бе подготвена и реализирана интересна среща на младите журналисти с гл.асистент Никола Бенин – преподавател в РУ.

Малко хора може би знаят, че той е наследник на Неофит Рилски, чието светско име е също Никола Бенин. От тук тръгна нишката на следата, която свърза двете личности.

 

 

  

 

Среща на младите журналисти от ПГДВА „Йосиф Вондрак” - гр.Русе с потомък на Неофит Рилски

   За  трета поредна година в Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак”-гр.Русе са формирани групи за извънкласни дейности по проект „Успех”. Учениците от клуб „Млад журналист” отново са се насочили  към интересна изследователска дейност.След като издадоха  брошура, обхващаща работата на всички клубове и книга за живота и дейността на Йосиф Вондрак, тази година усилията на клуба са насочени към изследване  живота на интересни личности и историята на значими паметници на културата.За целта бе подготвена и реализирана интересна среща на младите журналисти с гл.асистент Никола Бенин – преподавател в РУ.

   Малко хора може би знаят,че той е наследник на Неофит Рилски, чието светско име е също Никола Бенин. От тук тръгна нишката на следата, която свърза двете личности.С много нетърпение учениците очакваха срещата и се готвиха за нея. Тя се проведе в училищната библиотека .

neofit2

   Г-н Бенин разказа изключително интересни подробности от живота на Неофит Рилски. Оказа се, че той е бил много скромна личност, йеромонах ,учител и преводач,  една от водещите фигури в българското просветно движение през първата половина на 19 век . За нуждите на откритото в Габрово училище и по поръка на Васил Априлов , той е съчинил  няколко  учебника, между които „Болгарска граматика“ (1835), „Взаимоучителни таблици“ (1835), „Буквар, извлечен от взаимоучителните таблици“ (1835)и др.

   Учениците научиха още,че Н.Рилски е бил и преводач, защото негова е  заслугата  за първия успешен превод на Новия Завет на новобългарски езика, а през 1836 година е създал и първия български глобус. С интерес всички присъстващи на срещата разбрахме,че правилото за пълен и кратък член на съществителните имена е влязло в граматиките, благодарение на Н.Рилски.Учениците затрупаха г-н Бенин с много въпроси. Едни от най-интересните бяха свързани с банските диалекти, с етимологията на фамилното му име и с причините,  които  са били решаващи за решението му да  поеме по пътя на своя виден предшественик. Той увери всички,че да си потомък на такава известна личност е огромна отговорност, защото изисква опазване на доброто име и честта на цялата фамилия. В края на срещата чувствахме,че сме станали  приятели с този човек и се уверихме взаимно, че това е началото на един  добър диалог между ПГДВА и РУ. 

Учебни ресурси

Служ. информация