Награди

 

 Седма панорама на професионалното образование - Пловдив.

Гимназията отново с призови места.

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2015/2016 ГОДИНА:

 

 

31.10.2015 г. -02.11.2015 г. - есенна ваканция

24.12.2015 г. -03.01.2016 г. - коледна ваканция

30.01.2015 г. -07.02.2016 г. - зимна ваканция

 

повече информация на ваканции