Награди

 

 Седма панорама на професионалното образование - Пловдив.

Гимназията отново с призови места.

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2014/2015 ГОДИНА:

   31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. - есенна ваканция
     24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл. - коледна ваканция
 31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. - зимна ваканция

 

повече информация на ваканции

 

 

 

АКТУАЛНО

Прием на документи след завършено основно образование!

ГРАФИК

Работното време на училищните комисии е в стая № 5 в сградата на ПГДВА"Йосиф Вондрак"-Русе

всеки работен ден от 8.00-18.00 часа, а през почивните дни /събота и неделя/ - 9.00-14.00 часа.