Награди

 

 Седма панорама на професионалното образование - Пловдив.

Гимназията отново с призови места.

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2016/2017 ГОДИНА:

 

 

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I - XI клас

04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за XII клас

08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

 

Прием след 7 клас за учебната 2016/2017 година

  

/С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 26

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

Оценка от тест по Български език и литература

Оценка от тест по Математика

Оценка по Биология и здравно образование след 7 клас

Оценка по Изобразително изкуство след 7 клас

Удвоената оценка от изпита за проверка на способностите по Изобразително изкуство

График за провеждане на тестове след 7 клас по :

Дата

Тест

Изпит за проверка на способностите

18.05.2016 г., сряда

Български език и литература

 

20.05.2016 г., петък

Математика

 

02.06.2012 г, четвъртък

 

Изобразително изкуство

 

 

НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ:

1.ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО: 05.05.-11.05.2016 Г. / ПРИ ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО УЧИТЕ/изтегли тук/

2.ПРИЛАГАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ДОПУСКАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ОТ Т.1

ОРГАНИЗИРАМЕ:

3.БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПОДГОТОВКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, СЪОБРАЗЕНО С ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА НА МОН.

 

виж презентация

виж презентация