Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през учебната 2021-2022 година

 

Правила за преминаване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние

 

 Заповед №811 от 11.09.2020 за утвърждаване план за работа в условията на COVID-19 

 План на организацията за работа в условията на COVID-19 в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през учебната 2020-2021 година

 

Заповед №812 от 11.09.2020 за утвърждаване мерки за прилагане на алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние

 

Мерки за прилагане на алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през учебната 2020-2021 година

 

Заповед №813 от 11.09.2020 за определяне на екипи за изпълнение на плана за организация на работа в условията на COVID-19 

 

Заповед №817 от 11.09.2020 за регламентиране достъпа на родители и външни посетители в сградата на гимназията

 

Заповед №818 от 11.09.2020 за алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в условията на епидимично разпространение на COVID-19

 

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

 

Заповед №120/28.10.2020 за преустановяване на присъствените занятия от 29.10.2020 до 11.11.2020

Заповед №142/9.11.2020 за изм. и доп. на Заповед №120 за присъствени занятия в реална работна среда

Заповед №144/12.11.2020 за преустановяване присъствените занятия от 12.11.2020 до 20.11.2020

Заповед №154/20.11.2020 редуване присъствено и електронно обучение от 23.11.2020 до 23.12.2020 и график

Заповед №168/27.11.2020 за преустановяване на присъствените занятия от 30.11.2020 до 21.12.2020

Заповед №244/29.12.2020 за удължаване срока на действие на Заповед 168  след 04.01.2021

Заповед №246/04.01.2021 за изм. и доп. на Заповед 244 за обучение от разстояние от 04.01.2021 до 31.01.2021

Заповед 313/29.01.2021 за утвърждаване график за присъствено обучение по класове от 04.02.2021 до 17.03.2021

Заповед №326/04.02.2021 за организация на учебния ден от 05.02.2021 до 17.03.2021

Заповед №338/04.02.2021 за задължително ползване на маски в училище

Заповед №346/08.02.2021 за допълнения в плана за работа в условията на COVID-19

Заповед №358/15.02.2021 за възстановяване присъственото обучение на 11 клас /единствена паралелка/ от 16.02.2021