Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  януари 2021 г.

Изпит по практика на професията/специалността -19 и 20 януари 2021 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 21.01.2021 г.

Подаване на заявления  - 21.12.2020 г.

 

Заповед №РД09-2119/28.08.2020 г. за задължителни ДЗИ

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2020/2021 ГОДИНА: 

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна


24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна за I - XII клас


30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. – междусрочна за I - XII клас


03.04.2021 г. –11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2021 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2021 г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на Covid 19

 

Правила за преминаване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние

 

 Заповед №811 от 11.09.2020 за утвърждаване план за работа в условията на COVID-19 

 План на организацията за работа в условията на COVID-19 в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през учебната 2020-2021 година

 

Заповед №812 от 11.09.2020 за утвърждаване мерки за прилагане на алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние

 

Мерки за прилагане на алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през учебната 2020-2021 година

 

Заповед №813 от 11.09.2020 за определяне на екипи за изпълнение на плана за организация на работа в условията на COVID-19 

 

Заповед №817 от 11.09.2020 за регламентиране достъпа на родители и външни посетители в сградата на гимназията

 

Заповед №818 от 11.09.2020 за алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в условията на епидимично разпространение на COVID-19

 

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка