Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  януари 2021 г.

Изпит по практика на професията/специалността -19 и 20 януари 2021 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 21.01.2021 г.

Подаване на заявления  - 21.12.2020 г.

 

Заповед №РД09-2119/28.08.2020 г. за задължителни ДЗИ

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2020/2021 ГОДИНА: 

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна


24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна за I - XII клас


30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. – междусрочна за I - XII клас


03.04.2021 г. –11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2021 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2021 г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, изм. и доп., бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.

 

Вътрешни правила, определящи реда и условията за получаване на стипендии от учениците в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през първия срок на учебната 2020-2021 година

 

Образци на заявления за изтегляне:

Приложение 1  Заявление за постигнати образователни резултати

Приложение 2 Заявление за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване отпадане от училище

Приложение 3 Заявление за ученици без родител/и

Приложение 4 Заявление за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение 5  Заявление за подпомагане на ученици, обучавани в дуална форма, в защитена специалност и в специалност с очакван недостиг на кадри

Приложение 6  Заявление за еднократна помощ

 

 Протокол №1/05.11.2020 г. за избор на критерии за допускане и класиране на учениците за получаване на стипендии

 

 

 

 

 

 

 

 

 Протокол №1 от 29.11.2019 г. на комисията за избор на критерии за допускане до класиране за стипендии през I срок на 2019-2020 г.

 Протокол №2 от 29.11.2019 г. на комисията за класиране на учениците за стипендии през I срок на 2019-2020 г.

 

Заповед за утвърждаване предложенията на комисията за стипендии през първия срок на учебната 2019-2020 година

 

 

Важно!   Уважаеми ученици, родители, уведомяваме Ви, че поради извънредната ситуация в страната срокът за подаване на документи за стипендии за ВТОРИ учебен срок, който беше до 31.03.2020 г., се удължава до 08.04.2020 г. Документите се подават по електронен път - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

 

 

 Вътрешни правила, определящи реда и условията за получаване на стипендии през втория срок на учебната 2019/2020 година

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ (ПРИЛОЖЕНИЕ№5)

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ№5)

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО (ПРИЛОЖЕНИЕ№4)

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ЕДНОКРАТНИ СОЦИАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (ПРИЛОЖЕНИЕ№3)

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСПЕХИ (ПРИЛОЖЕНИЕ№1)